border-left

przez 5 współtwórców

Podsumowanie

Własność border-left jest skróconą własnością dla ustawienia szerokości stylu i koloru lewej krawędzi elementu. Ta własność może być używana do ustawienia jednej lub kilku wartości: border-left-width, border-left-style, border-left-color. Pominięte wartości są ustawiane do ich wartości początkowych.

Składnia

border-left: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

element { 
    border-left: 1px solid #000;
}

Notatki

Jeśli reguła nie określi koloru krawędzi, krawędź będzie miała kolor zdefiniowany przez własność color.

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 4
Firefox 1
Netscape 4
Opera 3.5

Zobacz także

Border-related properties: border, border-width, border-style, border-color, margin, padding

Border-left-related properties: border-left, border-left-color, border-left-style, border-left-width

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Contributors to this page: teoli, Yuichiro, Ptak82, Mgjbot, Witia
Ostatnia aktualizacja: teoli,
Ukryj panel boczny