border-left

Podsumowanie

Własność border-left jest skróconą własnością dla ustawienia szerokości stylu i koloru lewej krawędzi elementu. Ta własność może być używana do ustawienia jednej lub kilku wartości: border-left-width, border-left-style, border-left-color. Pominięte wartości są ustawiane do ich wartości początkowych.

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter.
Dziedziczonano
Mediavisual
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animation typeas each of the properties of the shorthand:
Canonical orderorder of appearance in the formal grammar of the values

Składnia

border-left: [border-width || border-style || border-color | inherit] ;

Wartości

border-width
Zobacz border-width.
border-style 
Zobacz border-style.
border-color 
Zobacz border-color.

Przykłady

element {
    border-left: 1px solid #000;
}

Notatki

Jeśli reguła nie określi koloru krawędzi, krawędź będzie miała kolor zdefiniowany przez własność color.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-left' in that specification.
Candidate Recommendation No direct changes, though the modification of values for the border-left-color do apply to it.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-left' in that specification.
Recommendation No significant changes
CSS Level 1
The definition of 'border-left' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)