border-collapse

Podsumowanie

Własność border-collapse jest używana do stworzenia połączonych obramowań. Ma ona duży wpływ na wygląd i styl komórek tabeli. Wyświetlanie obramowań tabeli jest podzielone w CSS2 na dwie kategorie - "połączone" i "rozdzielone". Własność ta definiuje, którego rodzaju wyświetlania użyć. W modelu połączonych obramowań sąsiadujące komórki tabel współdzielą obramowania. W modelu rozdzielonych obramowań sąsiadujące komórki mają swoje własne odrębne obramowania (odległość między nimi określona jest przez własność 'border-spacing').

Składnia

border-collapse: value

Wartości

  • inherit : Ustawia wprost wartość tej własności na wartość rodzica.
  • separate : Używa modelu wyświetlania "rozdzielonych obramowań".
  • collapse : Używa modelu wyświetlania "połączonych obramowań".

Przykłady

Zobacz przykład

<table border="1" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="500">
<table border="1" style="border-collapse: separate" bordercolor="#111111" width="500">

Notatki

W modelu wyświetlania "połączonych obramowań" wartość 'border-style' ustawiona na "inset" zachowuje się jak "groove", zaś "outset" zachowuje się jak "ridge". CSS2 definiuje, że wartością początkową dla tej własności jest "collapse", jednak CSS2.1 oraz Mozilla/Opera określają lub zachowują się tak, że wartością początkową jest "separate".

Specyfikacje

Zgodność z przeglądarką

Przeglądarka Najniższa wersja
Internet Explorer 5.5
Netscape 7
Opera 5

Zobacz także