border-bottom-color

Podsumowanie

border-bottom-color ustawia kolor dolnego obramowania elementu, poprzez wartość koloru lub słowo kluczowe transparent.

Składnia

border-bottom-color: color | transparent | inherit

Wartości

color 
Kolor może być zdefiniowany jako szestnastkowa wartość RGB, zwykła wartość RGB lub poprzez użycie jednego z predefiniowanych słów określających kolory.
transparent 
Element nie ma własnego koloru, zamiast tego pokazuje kolor elementu pod spodem.

Powiązane własności

Przykłady

Zobacz przykład

element {
	width: 300px;
    padding: 15px;
    border-bottom-size: 1px;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #000;
}

Notatki

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom-color' in that specification.
Candidate Recommendation No significant changes, though the transparent keyword, now included in <color> which has been extended, has been formally removed.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom-color' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser Compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[1] 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0)[1] 6.5 11 1.0

[1] Gecko-based browsers like Firefox also support the non-standard -moz-border-bottom-colors CSS property that sets the bottom border to multiple colors.

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: Sebastianz, fscholz, teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: Sebastianz,