Podsumowanie

border-bottom-color ustawia kolor dolnego obramowania elementu, poprzez wartość koloru lub słowo kluczowe transparent.

Składnia

border-bottom-color: color | transparent | inherit

Wartości

color 
Kolor może być zdefiniowany jako szestnastkowa wartość RGB, zwykła wartość RGB lub poprzez użycie jednego z predefiniowanych słów określających kolory.
transparent 
Element nie ma własnego koloru, zamiast tego pokazuje kolor elementu pod spodem.

Powiązane własności

Przykłady

Zobacz przykład

element {
	width: 300px;
    padding: 15px;
    border-bottom-size: 1px;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #000;
}

Notatki

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom-color' in that specification.
Candidate Recommendation No significant changes, though the transparent keyword, now included in <color> which has been extended, has been formally removed.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom-color' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser Compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[1] 4 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 1.0 (1.0)[1] 6.5 11 1.0

[1] Gecko-based browsers like Firefox also support the non-standard -moz-border-bottom-colors CSS property that sets the bottom border to multiple colors.

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: wbamberg, Sebastianz, fscholz, teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,