Selektor uniwersalny

Selektor uniwersalny (*) dopasowuje elementy wszystkich typów.

/* Wybierz wszystkie elementy */
* {
 color: green;
}

Począwszy od CSS3, gwiazdka może być używana w połączeniu z namespaces (en-US):

 • ns|* - dopasowuje wszystkie elementy w przestrzeni nazw ns
 • *|* - dopasowuje wszystkie elementy
 • |* - dopasowuje wszystkie elementy bez zdefiniowanej przestrzeni nazw

Składnia

* { własności }

Gwiazdka jest opcjonalna w przypadku prostych selektorów. Np.: *.warning i .warning są równoważne.

Przykłady

CSS

* [lang^=pl] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* automatycznie czyści opływanie dla rodzeństwa znajdującego się bezpośrednio po elemencie z klasą .floating */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="pl">Zielony span</span> w czerwonym akapicie.
</p>
<p id="maincontent" lang="pl">
 <span class="warning">czerwony span</span> w zielonym akapicie.
</p>

Rezultat

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft No changes
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defines behavior regarding namespaces and adds hint that omitting the selector is allowed within pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser