margin

Podsumowanie

Własność margin określa marginesy elementu. Jest ona również sposobem na ustawienie wszystkich marginesów jednocześnie. Negatywne wartosci są dozwolone.

Wartość początkowaas each of the properties of the shorthand:
Stosowana doall elements, except elements with table display types other than table-caption, table and inline-table. It also applies to ::first-letter and ::first-line (en-US).
Dziedziczonano
Percentagesrefer to the width of the containing block
Wartość wyliczonaas each of the properties of the shorthand:
Animation typea length

Składnia

margin: <length> {1,4} | <percentage> {1,4} | inherit | auto;

Wartości

<length>
przyjmuje konkretną odległość.
<percentage>
procentowa wartość szerokości zawierającego bloku
auto
przeglądarka obliczy i wybierze margines dla określonego elementu

Jeśli podano:

 • jedną wartosć, zostaje ona przypisana dla wszystkich stro.
 • dwie wartości, pierwsza odnosi się do: góra i dół, a druga do: prawo i lewo.
 • trzy wartości, pierwsza odnosi się do góra, druga do: prawo i lewo, a trzecia do: dół.
 • cztery wartości, kolejno odnoszą się do: góra, prawo, dół, lewo;

Przykłady

 .content {
  margin: 5%; /* wszystkie strony margines 5% */
 }

 .sidebox {
  margin: 10px; /* wszystkie strony margines 10px */
 }

 .rightbox {
  margin: 10px 20px; /* górny i dolny margines 10px */
 }           /* lewy i prawy margines 20px */


 .leftbox {        /* górny margines 10px */
  margin: 10px 3% 20px; /* lewy i prawy margines 3% */
 }            /* dolny margines 20px */


 .mainbox {          /* górny margines 10px */
   margin: 10px 3px 30px 5px; /* prawy margines 3px */
 }               /* dolny margines 30px */
                /* lewy margines 5px */

Specifications

Specification Status Comment
CSS Box Model
The definition of 'margin' in that specification.
Candidate Recommendation No significant change
CSS Transitions
The definition of 'margin' in that specification.
Working Draft Defines margin as animatable.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'margin' in that specification.
Recommendation Removes its effect on inline elements.
CSS Level 1
The definition of 'margin' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser