MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey


Selektor ID wyszukuje każdy element z atrybutem id o takiej samej nazwie w dokumencie HTML.
 

Składnia

#przykladowe_id { właściwości stylu }

Jest to równoważne z attribute selector:

[id=przykladowe_id] { właściwości stylu }

Przykład

span#mojeid {
  background-color: DodgerBlue;
}
<span id="mojeid">Przykładowy tekst.</span>
<span>Kolejny przykładowy tekst.</span>

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

Przeglądarka Wsparcie
Chrome Tak
Edge Tak
Firefox Tak
Internet Explorer Tak
Opera Tak
Safari Tak

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: PolskiSwir345
 Ostatnia aktualizacja: PolskiSwir345,