MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Selektory ID


Selektor ID wyszukuje każdy element z atrybutem id o takiej samej nazwie w dokumencie HTML.
 

Składnia

#przykladowe_id { właściwości stylu }

Jest to równoważne z attribute selector:

[id=przykladowe_id] { właściwości stylu }

Przykład

span#mojeid {
  background-color: DodgerBlue;
}
<span id="mojeid">Przykładowy tekst.</span>
<span>Kolejny przykładowy tekst.</span>

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

Przeglądarka Wsparcie
Chrome Tak
Edge Tak
Firefox Tak
Internet Explorer Tak
Opera Tak
Safari Tak

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: PolskiSwir345
 Ostatnia aktualizacja: PolskiSwir345,