Selektor klasy

 
Selektor klasy wyszukuje każdy element z atrybutem class w dokumencie HTML. Atrybut class jest zdefiniowany jako lista przedmiotów oddzielonych ze sobą spacją, jeden z nich musi zgadzać się z podaną klasą w selektorze (CSS).
 

Składnia

.nazwaklasy { właściwości stylu }

Jest to równoważne z attribute selector (en-US):

[class~=nazwaklasy] { właściwości stylu }

Przykład

CSS

span.classy {
  background-color: DodgerBlue;
}

HTML

<span class="classy">Przykładowy tekst.</span>
<span>Kolejny przykładowy tekst.</span>

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarkami

Przeglądarka Wsparcie
Chrome Tak
Edge Tak
Firefox Tak
Internet Explorer Tak
Opera Tak
Safari Tak