CSS Grid Layout

CSS Grid Layout jest najlepszą metodą aby podzielić strone na części lub definiowanie relacji takich jak rozmiar, pozycja i warstwa, pomiędzy podstawowymi elementami HTML.

Podobnie do tabel (ang. "tables"), rozmieszczenie grid (ang. "siatka") pozwala autorowi wyrównać elementy w kolumny i wiersze. Jednakowoż grid pozwala na wiele więcej ułożeń niż tabele. Na przykład kontener grid potrafi spozycjonować elementy wewnątrz siebie w taki sposób aby na siebie nachodziły oraz używały warstw, podobnie jak elementy pozycjonowane przy użyciu CSS.

Przykład

Przykład poniżej pokazuje trzy kolumnową ścieżkę siatki z utworzonymi nowymi wierszami z ustawioną własnością minimalną na 100 pikseli i wartością maksymalną ustawioną na auto. Elementy zostały ustawione na siatce przy pomocy miejsc opartych na liniach siatki.

HTML

<div class="wrapper">
 <div class="one">Jeden</div>
 <div class="two">Dwa</div>
 <div class="three">Trzy</div>
 <div class="four">Cztery</div>
 <div class="five">Pięć</div>
 <div class="six">Sześć</div>
</div>

CSS

.wrapper {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 grid-gap: 10px;
 grid-auto-rows: minmax(100px, auto);
}
.one {
 grid-column: 1 / 3;
 grid-row: 1;
}
.two {
 grid-column: 2 / 4;
 grid-row: 1 / 3;
}
.three {
 grid-column: 1;
 grid-row: 2 / 5;
}
.four {
 grid-column: 3;
 grid-row: 3;
}
.five {
 grid-column: 2;
 grid-row: 4;
}
.six {
 grid-column: 3;
 grid-row: 4;
}

Reference

Własności CSS

CSS functions

CSS data types

Glossary entries

Poradniki

Zewnętrzne źródła

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
CSS Grid Layout Candidate Recommendation Initial definition.