@supports

Podsumowanie

@supports CSS at-rule zawiera grupę reguł w bloku CSS zamkniętych w klamrowych nawiasach. Składa się z deklaracji CSS (klucz-para). Do wykorzstania mamy także warunkowość zdań: koniunkcję, alternatywę oraz negację. Powyższa reguła daje nam możliwość wykrycia dostępności danej reguły.

Istnieje możliwość użycia tej reguły na zewnątrz CSS conditional-group at-rule, uzyskując tym samym dostęp do kontrolowania jej przy użyciu obiektowego modelu interfejsu CSS CSSSupportsRule.
 

Składnia

@supports <wyrażenie> {
  /* reguły, które zostaną zaaplikowane w przypadku gdy wyrażenie jest prawdziwe */
}

Przykłady

Sprawdzanie wsparcia danej właściowści CSS

@supports (animation-name: test) {/* reguły aplikowane gdy właściwość "animation-name" jest dostepna bez tzw. vendor prefixes, np. "-webkit-animation" */
    @keyframes { /* przykład użycia @supports na zewnątrz innej reguły @ */}
}

Sprawdzanie wsparcia danej właściowści CSS wraz z przedrostkami

@supports ( (perspective: 10px) or (-moz-perspective: 10px) or (-webkit-perspective: 10px) or
            (-ms-perspective: 10px) or (-o-perspective: 10px) ) {/* reguły aplikowane są dostępne, niezależnie czy przeglądarka obsługuje wersja z przedrostkami czy bez */
}

Sprawdzanie czy przeglądarka nie obsługuje danej właściwości

@supports ( not ((text-align-last:justify) or (-moz-text-align-last:justify) ){
   /* aplikowane reguły, jeśli powyższe wyrażenie jest prawdziwe */
}

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
CSS Conditional Rules Module Level 3
The definition of '@supports' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Zgodność z przeglądarką

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Cecha Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Podstawowe wsparcie 28.0 22 (22) [1] No support 12.1 No support
Cecha Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wsparcie No support 22.0 (22) [1] No support 12.1 No support

[1] Gecko 17 do Gecko 21 wspierał tą cechę tylko gdy użytkownik włączył ją ustawiając wartość  layout.css.supports-rule.enabled na true.

Zobacz też