mozilla
Wyniki wyszukiwania

  -moz-box-flex

  « CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

  Podsumowanie

  W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-box-flex określa jak pudełko powiększa się, by wypełnić pudełko, które je zawiera, w kierunku układu zawierającego pudełka.

  • Wartość początkowa: 0
  • Dotyczy: elementy, które są bezpośrednim dzieckiem elementu z własnością CSS display o wartości <tt>-moz-box</tt> lub <tt>-moz-inline-box</tt>.
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: nie dotyczą
  • Wartość wyliczona: jako określone

  Składnia

  -moz-box-flex: liczba
  

  Wartości

  0
  Pudełko nie powiększa się.
  > 0
  Pudełko rozszerza się, by wypełnić proporcjonalną część dostępnej przestrzeni.

  Przykłady

  hbox.example {
  	-moz-box-flex: 1; /* take up some more space */
  }
  

  Uwagi

  Zawierające pudełko przydziela dodatkową dostępną przestrzeń proporcjonalnie do wartości rozciągania każdego elementu zawartości.

  Elementy zawartości, które mają rozciąganie ustawione na zero, nie powiększają się.

  Jeśli tylko jeden element zawartości ma niezerowe rozciąganie, wtedy powiększa się on do wypełnienia dostępnej wolnej przestrzeni.

  Elementy zawartości, które mają takie samo rozciąganie, powiększają się o tą samą bezwzględną liczbę.

  Jeśli wartość rozciąganie jest ustawiona przy użyciu atrybutu <tt>flex</tt> w elemencie, wtedy styl jest ignorowany.

  Aby zrobić element XUL w zawierającym pudełku takich samych rozmiarów, ustaw atrybut <tt>equalsize</tt> zawierającego pudełka na wartość <tt>always</tt>. Ten atrybut nie ma odpowiadającej własności CSS.

  Zobacz także

  CSS:-moz-box-orient, CSS:-moz-box-pack

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Bedi, Ptak82, Mgjbot, Witia
  Ostatnia aktualizacja: teoli,