CSS

Tài liệu và hướng dẫn về CSS

Cascading Style Sheets, viết tắt là CSS, là một ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để mô tả việc trình bày một tài liệu được viết bằng HTML or XML (bao gồm các ngôn ngữ khác nhau như XML, SVG or XHTML). CSS mô tả cách các phần tử được hiển thị trên màn hình, trên giấy, trong lời nói, hoặc trên các phương tiện khác.

CSS là một trong những ngôn ngữ cốt lõi của web mở và có đặt tả W3C specification. Được phát triển theo cấp độ, CSS1 hiện tại đã lỗi thời, CSS2.1 là một đề xuất và CSS3, hiên được chia thành các mô-đun nhỏ hơn, đang tiến triển trên bản theo dõi chuẩn. Bản thảo đầu tiên của các mô-đun CSS4 đang được viết.

Tài liệu tham khảo CSS

Tài liệu tham khảo đầy đủ của chúng tôi dành cho các nhà phát triển web dày dặn kinh nghiệm mô tả mọi thuộc tính và khái niệm về CSS.

Hướng dẫn CSS

Giới thiệu từng bước hỗ trợ đầy đủ cho người mới bắt đầu. Nó trình bày tất cả các nguyên tắc cơ bản cần thiết.

CSS3 Demos

Một bộ sưa tập các bản trình diễn hiển thị các công nghệ CSS mới nhất đang hoạt động: một sự thúc đẩy cho sự sáng tạo.

Các khái niệm chính về CSS
Mô tả cú pháp của ngôn ngữ và giới thiệu các nguyên tắc cơ bản như đặc tính và sự kế thừamô hình hộp và biên độ thu hẹp, xếp chồng và các định dạng khối, hoặc các giá trị ban đầu, được tính toán, được sử dụng và thực tế. Các thực thể như các thuộc tính CSS viết tắt cũng được xác định.
Viết CSS hiệu quả
Giải thích cách các công cụ định kiểu thực hiện việc so khớp bộ chọn và mô tả các quy tắc để viết CSS hiệu quả hơn.
Chuyển đổi CSS
Trình bày các hoạt động 2D có thể được áp dụng cho từng phần tử để xoay, nghiêng, dịch chuyển nó.
Chuyển tiếp CSS
Giải thích cách thay của một phần tử bằng cách sử dụng một động mượt giữa trạng thái ban đầu và trạng thái cuối cùng.
Hoạt ảnh trong CSS
Mô tả cách xác định hoạt ảnh của một phần tử mà còn cách phát hiện trong Javascript nếu trình duyệt hỗ trợ nó.
Sử dụng Gradient trong CSS
Giải thích cách xác định gradient, hình ảnh bao gồm các biến thể mượt mà của màu sắc.
Bố cục nhiều cột trong CSS
Trình bày cách tạo trang nhiều cột bằng cách sử dụng bố cục nhiều cột CSS3.
Sử dụng nhiều nền trong CSS
Mô tả cách xác định một số hình nền trên cùng một thành phần.
Chia tỷ lệ hình ảnh nền
Hiển thị cách kiểm soát hình nền khi hình ảnh và vùng chứa không cùng kích thước.
CSS media queries
Trình bày cách chọn các định kiểu dựa trên những chi tiết của thiết bị được hiển thị, như kích thước màn hình, độ phân giải hoặc nếu nó có màn hình cảm ứng.
Bộ đếm trong CSS
Giải thích cách sử dụng bộ đếm tự động và đánh số, về cơ bản được sử dụng làm bộ đếm cho danh sách.
Fonts và Typography
Thông báo về quản lý phông chữ bằng cách sử dụng @font-face (en-US) và định dạng phông chữ WOFF.
Sử dụng các hộp linh hoạt CSS
Mô tả cách sử dụng các hộp linh hoạt để thiết kế bố cục.
Consistent List Indentation
Việc cố gắng thay đổi thụt đầu dòng của các danh sách bằng CSS thì phức tạp hơn, nhưng vì các trình duyệt tuân thủ CSS có các đường dẫn khác nhau để thụt lề mặc định. Tìm hiểu làm thế nào để có được tất cả trong dòng.
Using dynamic styling information
Cách lấy thông tin và thao tác kiểu dáng thông qua DOM..

Hỗ trợ từ cộng đồng

Bạn cần trợ giúp về vấn đề liên quan đến CSS và không thể tìm thấy giải pháp trong tài liệu?

  • Kiểm tra các câu hỏi CSS phổ biến để có gợi ý giải quyết vấn đề CSS.
  • Stack Overflow, một trang web hỏi - đáp được xây dựng và duy trì, tại đây bạn có thể tìm thấy đáp án cho câu hỏi của mình hay không. Nếu không bạn sẽ có thể đặt câu hỏi của mình ở đó.
  • Tham khảo diễn đàn về bố cục, bao gồm CSS và HTML

Công cụ dễ dàng phát triển CSS

  • Dịch vụ Xác thực CSS W3C kiểm tra CSS có hợp lệ. Nó là một công cụ gỡ lỗi vô cùng hữu ích.
  • Firebug tiện ích mở rộng của Firefox, một phần mở rộng phổ biến đó cho phép chỉnh sửa CSS trực tiếp trên các trang web mà bạn muốn xem. Rất thực tế để kiểm tra một số thay đổi, mặc dù tiện ích mở rộng này làm được nhiều hơn nữa.
  • Tiện ích mở rộng Web Developer của Firefox cũng cho phép xem và chỉnh sửa trực tuyến trên trang web bạn đang xem. Đơn giản hơn Firebug, mặc dù ít mạnh mẽ hơn.
  • Tiện ích EditCSS của Firefox' cho phép sửa CSS trên Sidebar.