background

Bu çeviri eksik. Bu makaleyi İngilizceden tercüme etmemize yardım edin

background kısayolu arka plan stillerini - örneğin renk, imaj, kaynak ve boyut ya da tekrarlama metodu- tek seferde vermeye yarayan bir CSS özelliğidir.

Bu özellik aşağıdaki stilleri tek satırda vermeyi sağlayan bir  shorthand 'dir: background-clip, background-color, background-image, background-origin, background-position, background-repeat, background-size, ve background-attachment.

Diğer tüm shorthand özelliklerinde olduğu gibi eklenmemiş tüm stiller ilk değerlerini almaya devam eder.

Syntax

/* Using a <background-color> */
background: green;

/* Using a <bg-image> and <repeat-style> */
background: url("test.jpg") repeat-y;

/* Using a <box> and <background-color> */
background: border-box red;

/* A single image, centered and scaled */
background: no-repeat center/80% url("../img/image.png");

background özelliği bir ya da daha fazla arka plan katmanının virgülle ayrılmış hali olarak tanımlanır.

Her katmanın sentaksı aşağıdaki gibidir:

Values(Değerler)

<attachment>
See background-attachment
<box>
See background-clip and background-origin
<background-color>
See background-color
<bg-image>
See background-image
<position>
See background-position
<repeat-style>
See background-repeat
<bg-size>
See background-size.

Formal syntax

[ <bg-layer> , ]* <final-bg-layer>

where
<bg-layer> = <bg-image> || <bg-position> [ / <bg-size> ]? || <repeat-style> || <attachment> || <box> || <box>
<final-bg-layer> = <'background-color'> || <bg-image> || <bg-position> [ / <bg-size> ]? || <repeat-style> || <attachment> || <box> || <box>

where
<bg-image> = none | <image>
<bg-position> = [ [ left | center | right | top | bottom | <length-percentage> ] | [ left | center | right | <length-percentage> ] [ top | center | bottom | <length-percentage> ] | [ center | [ left | right ] <length-percentage>? ] && [ center | [ top | bottom ] <length-percentage>? ] ]
<bg-size> = [ <length-percentage> | auto ]{1,2} | cover | contain
<repeat-style> = repeat-x | repeat-y | [ repeat | space | round | no-repeat ]{1,2}
<attachment> = scroll | fixed | local
<box> = border-box | padding-box | content-box

where
<image> = <url> | <image()> | <image-set()> | <element()> | <paint()> | <cross-fade()> | <gradient>
<length-percentage> = <length> | <percentage>

where
<image()> = image( <image-tags>? [ <image-src>? , <color>? ]! )
<image-set()> = image-set( <image-set-option># )
<element()> = element( <id-selector> )
<paint()> = paint( <ident>, <declaration-value>? )
<cross-fade()> = cross-fade( <cf-mixing-image> , <cf-final-image>? )
<gradient> = <linear-gradient()> | <repeating-linear-gradient()> | <radial-gradient()> | <repeating-radial-gradient()> | <conic-gradient()>

where
<image-tags> = ltr | rtl
<image-src> = <url> | <string>
<color> = <rgb()> | <rgba()> | <hsl()> | <hsla()> | <hex-color> | <named-color> | currentcolor | <deprecated-system-color>
<image-set-option> = [ <image> | <string> ] <resolution>
<id-selector> = <hash-token>
<cf-mixing-image> = <percentage>? && <image>
<cf-final-image> = <image> | <color>
<linear-gradient()> = linear-gradient( [ <angle> | to <side-or-corner> ]? , <color-stop-list> )
<repeating-linear-gradient()> = repeating-linear-gradient( [ <angle> | to <side-or-corner> ]? , <color-stop-list> )
<radial-gradient()> = radial-gradient( [ <ending-shape> || <size> ]? [ at <position> ]? , <color-stop-list> )
<repeating-radial-gradient()> = repeating-radial-gradient( [ <ending-shape> || <size> ]? [ at <position> ]? , <color-stop-list> )
<conic-gradient()> = conic-gradient( [ from <angle> ]? [ at <position> ]?, <angular-color-stop-list> )

where
<rgb()> = rgb( <percentage>{3} [ / <alpha-value> ]? ) | rgb( <number>{3} [ / <alpha-value> ]? ) | rgb( <percentage>#{3} , <alpha-value>? ) | rgb( <number>#{3} , <alpha-value>? )
<rgba()> = rgba( <percentage>{3} [ / <alpha-value> ]? ) | rgba( <number>{3} [ / <alpha-value> ]? ) | rgba( <percentage>#{3} , <alpha-value>? ) | rgba( <number>#{3} , <alpha-value>? )
<hsl()> = hsl( <hue> <percentage> <percentage> [ / <alpha-value> ]? ) | hsl( <hue>, <percentage>, <percentage>, <alpha-value>? )
<hsla()> = hsla( <hue> <percentage> <percentage> [ / <alpha-value> ]? ) | hsla( <hue>, <percentage>, <percentage>, <alpha-value>? )
<side-or-corner> = [ left | right ] || [ top | bottom ]
<color-stop-list> = [ <linear-color-stop> [, <linear-color-hint>]? ]# , <linear-color-stop>
<ending-shape> = circle | ellipse
<size> = closest-side | farthest-side | closest-corner | farthest-corner | <length> | <length-percentage>{2}
<position> = [ [ left | center | right ] || [ top | center | bottom ] | [ left | center | right | <length-percentage> ] [ top | center | bottom | <length-percentage> ]? | [ [ left | right ] <length-percentage> ] && [ [ top | bottom ] <length-percentage> ] ]
<angular-color-stop-list> = [ <angular-color-stop> [, <angular-color-hint>]? ]# , <angular-color-stop>

where
<alpha-value> = <number> | <percentage>
<hue> = <number> | <angle>
<linear-color-stop> = <color> <color-stop-length>?
<linear-color-hint> = <length-percentage>
<angular-color-stop> = <color> && <color-stop-angle>?
<angular-color-hint> = <angle-percentage>

where
<color-stop-length> = <length-percentage>{1,2}
<color-stop-angle> = <angle-percentage>{1,2}
<angle-percentage> = <angle> | <percentage>

Örnekler

HTML

<p class="topbanner">
  Starry sky<br/>
  Twinkle twinkle<br/>
  Starry sky
</p>
<p class="warning">Here is a paragraph<p>

CSS

.warning { 
  background: pink; 
}

.topbanner { 
  background: url("https://mdn.mozillademos.org/files/11983/starsolid.gif") #99f repeat-y fixed; 
}

Sonuç

Accessibility concerns

Assistive technology cannot parse background images. If the image contains information critical to understanding the page's overall purpose, it is better to describe it semantically in the document.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'background' in that specification.
Candidate Recommendation The shorthand property has been extended to support multiple backgrounds and the new background-size, background-origin and background-clip properties.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'background' in that specification.
Recommendation No significant changes
CSS Level 1
The definition of 'background' in that specification.
Recommendation Initial definition
Initial valueas each of the properties of the shorthand:
Applies toall elements. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Inheritedno
Percentagesas each of the properties of the shorthand:
  • background-position: refer to the size of the background positioning area minus size of background image; size refers to the width for horizontal offsets and to the height for vertical offsets
  • background-size: relative to the background positioning area
Computed valueas each of the properties of the shorthand:
Animation typeas each of the properties of the shorthand:

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
backgroundChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 3.5Safari Full support 1WebView Android Full support 2Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
SVG image as backgroundChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 9.5Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0
Values of background-clip longhandChrome Full support 21Edge Full support 12Firefox Full support 22IE Full support 9Opera Full support 15Safari Full support 5.1WebView Android Full support 3Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 22Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.5
Values of background-origin longhandChrome Full support 21Edge Full support 12Firefox Full support 22IE Full support 9Opera Full support 15Safari Full support 5.1WebView Android Full support 3Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 22Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.5
Values of background-size longhandChrome Full support 21Edge Full support 12Firefox Full support 9IE Full support 9Opera Full support 21Safari Full support 5.1WebView Android Full support 3Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 18Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 4Samsung Internet Android Full support 1.5
Multiple backgroundsChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.6IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 1.3WebView Android Full support 2Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support

See also