CSS

Començant amb els CSS
Tutorial que t'ajudarà a iniciar-te en l'ús dels fulls d'estil en cascada.
Cascading Style Sheets (CSS) és el llenguatge de fulls d'estil usat per descriure la presentació d'un document escrit en HTML o XML (incloent la diversitat de variants d'XML com XHTML o SVG). Els productes basats en XUL tals com la Suite Mozilla, el Firefox o el Thunderbird també els usen per formatejar l'interfície d'usuari. Per exemple, els Temes fan un ús intensiu dels CSS per controlar l'aspecte de l'aplicació. CSS és una especificació del W3C.
<td> === Documentació === </td>

Comunitat

  • View Mozilla forums...

Eines

Veure'ls tots...

Extensions, HTML, Temes, XHTML, XML, XUL

Categories

Interwiki Language Links


Document Tags and Contributors

Tags: 
 Contributors to this page: teoli, Arnau-siches
 Last updated by: teoli,