MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

::-moz-range-track

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Sumari

El pseudo-element CSS ::-moz-range-track representa la pista, que és la ranura en la qual llisca l'indicador d'un <input> de type="range".

Utilitzar ::-moz-range-track amb qualsevol altra cosa que no sigui un <input type="range"> no coincidirà amb res i no té cap efecte.

Sintaxi

::-moz-range-track { style properties }

Exemple

Contingut CSS

input[type=range]::-moz-range-track {
  background-color: green;
}

Contingut HTML

<input type="range" min="0" max="100" step="5" value="50"/>

Sortida

Una barra de progrés a través d'aquest estil podria ser com això:

A range with the track green.

Specifications

No forma part de cap especificació. Es tracta d'un pseudo-element propietari, específic en Gecko.

Característica Firefox (Gecko) Chrome Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) No support No support No support No support
Característica Firefox Mobile (Gecko) Android IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) No support No support No support No support

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,