:required

Summary

De :required CSS pseudo-class staat voor elk <input> element waar de  required attribute op staat. Dit stelt formulieren in staat om gemakkelijk aan te tonen welke velden geldige data hebben voordat een formulier verzonden kan worden.

De :optional pseudo-class kan gebruikt worden voor uiterlijk van optionele formulier velden.

Syntax

:required

Voorbeeld

Bekijk :invalid voor een voorbeeld.

Specificaties

Specificatie Status commentaat
HTML Living Standard
The definition of ':required' in that specification.
Living Standard Geen verandering.
HTML5
The definition of ':required' in that specification.
Recommendation Staat voor de semantiek van HTML en validatie.
Selectors Level 4
The definition of ':required' in that specification.
Working Draft Geen verandering.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':required' in that specification.
Recommendation Staat voor de pseudo-class, maar niet voor de geassocieerde semantiek.

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 10.0 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? 4.0 (2) Niet ondersteund 10.0 5.0

Bekijk ook