Beschrijving

De :only-of-type CSS pseudo-class representeerd elk element dat geen elementen heeft van hetzelfde type op hetzelfde niveau.

Syntax

element:only-of-type { style properties }

Specificaties

Specification Status Comment
Selectors Level 4
The definition of ':only-of-type' in that specification.
Working Draft Geen verandering.
Selectors Level 3
The definition of ':only-of-type' in that specification.
Recommendation Initiële definitie.

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Bekijk ook

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: WartClaes, Michelenzoo
Laatst bijgewerkt door: mdnwebdocs-bot,