MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

:nth-of-type

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :nth-of-type(an+b) coincideix amb un element que té an+b-1 germans amb el mateix nom de l'element, abans d'ell en l'estructura del document, per a un determinat valor positiu o zero per n, i té un element pare. Veure : nth-child per a una descripció més detallada de la sintaxi del seu argument. Aquest és un pseudo selector més flexible i útil que ens permet assegurar-nos que estem seleccionant el mateix tipus d'etiqueta sense importar en quin punt es trobi dins de l'element pare, o que altres etiquetes diferents apareguin abans.

Sintaxi

:nth-of-type( <an-plus-b> ) { style properties }

where
<an-plus-b> = An+B | even | odd

Exemple

Aquest exemple fa que l'alineació del text dels paràgrafs s'alternin entre l'esquerra i la dreta.

Contingut CSS

p:nth-of-type(2n+1) { text-align: left; }
p:nth-of-type(2n) { text-align: right; }

Contingut HTML

<div>
    <span>This doesn't affect the count</span>
    <p>First paragraph (left aligned)</p>
    <p>Second paragraph (right aligned)</p>
    <span>Neither does this</span>
    <p>Third paragraph (left aligned)</p>
</div>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':nth-of-type' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':nth-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 1.0 (1.9.1) 9.0 9.5 3.1

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,