:in-range

La pseudo-class CSS :in-range representa un element <input> en què el seu valor actual està dins dels límits de rang especificats pels atributs min i max.

/* Selecciona qualsevol <input>, però només quan té un rang especificat, i el seu valor està dins d'aquest rang */
input:in-range {
 background-color: rgba(0, 255, 0, 0.25);
}

Aquesta pseudo-class és útil per donar a l'usuari una indicació visual que el valor actual, d'un camp, està dins dels límits permesos.

Nota Aquesta pseudo-class només s'aplica als elements que tenen (i poden tenir) una limitació de rang. Mancant tal limitació, l'element no pot estar "en rang" ni "fora de rang".

Sintaxi

:in-range

Exemple

HTML

<form action="" id="form1">
 <ul>Values between 1 and 10 are valid.
  <li>
   <input id="value1" name="value1" type="number" placeholder="1 to 10" min="1" max="10" value="12">
   <label for="value1">Your value is </label>
  </li>
 </ul>
</form>

CSS

li {
 list-style: none;
 margin-bottom: 1em;
}

input {
 border: 1px solid black;
}

input:in-range {
 background-color: rgba(0, 255, 0, 0.25);
}

input:out-of-range {
 background-color: rgba(255, 0, 0, 0.25);
 border: 2px solid red;
}

input:in-range + label::after {
 content: 'okay.';
}

input:out-of-range + label::after {
 content: 'out of range!';
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':in-range' in that specification.
Living Standard Defineix quan :in-range coincideix en elements HTML.
Selectors Level 4
The definition of ':in-range' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

BCD tables only load in the browser

 

Vegeu també