MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

This is an experimental technology
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future versions of browsers as the specification changes.

Sumari

La pseudo-classe CSS :fullscreen s'aplica a qualsevol element que s'estigui visualitzant actualment en manera de pantalla completa. Selecciona no només a l'element de nivell superior, sinó a tota la pila d'elements que apareix.

La proposta de W3C fa servir la paraula sola :fullscreen, és a dir, sense un guió, però les implementacions experimentals WebKit i Gecko  utilitzant una variant prefixada amb dues paraules enllaçades per un guió: :-webkit-full-screen i :-moz-full-screen, respectivament. Microsoft Edge i Internet Explorer utilitzen la sintaxi estàndard: :fullscreen i :-ms-fullscreen, respectivament.

Sintaxi

:fullscreen { style properties }

Exemple

HTML

<div id="fullscreen">
  <h1>:fullscreen Demo</h1>
  <p> This will become a big red text when on fullscreen.</p>
  <button id="fullscreen-button">Enter Fullscreen</button>
</div>

CSS

#fullscreen:fullscreen {
  padding: 42px;
  background-color: pink;
  border:2px solid #f00;
  font-size: 200%;
}

#fullscreen:fullscreen > h1 {
  color: red;
}

#fullscreen:fullscreen > p {
  color: DarkRed;
}

#fullscreen:fullscreen > button {
  display: none;
}

Resultats

(If the 'Enter Fullscreen' button doesn't work, try here)

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Fullscreen API
The definition of ':fullscreen' in that specification.
Living Standard Definició inicial

Característica Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 15.0 -webkit[1] 12 9.0 (9.0)-moz[1]
47.0 (47.0)[2]
11 -ms[3] ? 6.0 -webkit[1]
Seleccionar tots els elements en la pila de la pantalla completa ? 12 43 (43) 11 ? ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 9.0 (9.0)
47.0 (47.0)[2]
No support No support No support
Seleccionar tots els elements en la pila de la pantalla completa ? 43.0 (43) ? ? ?

[1] Tant WebKit com Gecko les versions prefixades tenen un guió entre full i screen: :-webkit-full-screen, :-moz-full-screen, però la proposta de W3C utilitza una sola paraula: :fullscreen.

[2] Gecko 47.0 (Firefox 47.0 / Thunderbird 47.0 / SeaMonkey 2.44) implementa la pseudo-classe sense prefix darrere de la preferència full-screen-api.unprefix.enabled, per defecte a false.

[3] Internet Explorer utilitza el prefix -ms però no té un guió entre full i screen: :-ms-fullscreen.

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,