Псевдокласове

Псевдокласовете са ключови думи, добавени към селектор, описващи специфично състояние на указаните елементи. Примерно, можем да използваме :hover (en-US) за да сменим фона на елемент, когато потребителят мине с мишката върху него.

div:hover {
  background-color: #F89B4D;
}

Чрез псевдокласовете можете да определяте външния вид на елемент, не само според местоположението му в дървото на документа (пр. :first-child), но също и според външни фактори, каквито са историята на разглеждането (пр. :visited (en-US)), състоянието на елемента (пр. :checked (en-US) при някои елементи за формуляри), мястото на мишката (пр. :hover (en-US) позволява да се установи дали мишката се намира върху елемента)...

Бележка: За разлика от псевдокласовете, псевдоелементите (en-US) служат за стилизиране на конкретна част от html елемент. 

Правопис

selector:pseudo-class {
  свойство: стойност;
}

Както при обикновените класове, можете да изредите заедно колкото искате псевдокласове в един указател за избор на елементи (селектор).

Индекс на стандартни псевдокласове:

Спецификации

Specification Status Comment
Fullscreen API Living Standard Дефинира :fullscreen.
HTML Living Standard Living Standard Без промяна спрямо HTML5.
Selectors Level 4 Working Draft Дефинира :any-link, :local-link, :scope, :active-drop-target, :valid-drop-target, :invalid-drop-target, :current, :past, :future, :placeholder-shown, :user-error, :blank, :nth-match(), :nth-last-match(), :nth-column(), :nth-last-column() и :matches().
Без значителни промени спрямо псевдокласовете дефинирани в Selectors Level 3 и HTML5 (семантичното значение не е взето предвид).
HTML5 Recommendation Дефинира семантично значение в контекста на HTML за :link, :visited, :active, :enabled, :disabled, :checked и :indeterminate.
Дефинира :default, :valid, :invalid, :in-range, :out-of-range, :required, :optional, :read-only, :read-write и :dir().
CSS Basic User Interface Module Level 3 Recommendation Дефинира :default, :valid, :invalid, :in-range, :out-of-range, :required, :optional, :read-only и :read-write, но без да ги обвързва със семантично значение.
Selectors Level 3 Recommendation Дефинира :target, :root, :nth-child(), :nth-last-of-child(), :nth-of-type(), :nth-last-of-type(), :last-child, :first-of-type, :last-of-type, :only-child, :only-of-type, :empty и :not().
Дефинира синтаксиса на :enabled, :disabled, :checked и :indeterminate, но без да ги обвързва със семантично значение.
Без значителни промени в псевдокласовете дефинирани в CSS Level 2 (Revision 1).
CSS Level 2 (Revision 1) Recommendation Дефинира :lang(), :first-child, :hover и :focus.
Без значителни промени в псевдокласовете дефинирани в CSS Level 1.
CSS Level 1 Recommendation Дефинира :link, :visited и :active, но без да ги обвързва със семантично значение.

Вижте също