MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowa2nie

border-bottom-width ustawia szerokość dolnego obramowania bloku.

Składnia

border-bottom-width: <border-width> | inherit

Wartości <border-width>

thin
Cienkie obramowanie.
medium
Średnie obramowanie.
thick
Grube obramowanie.
<length>
Grubość obramowania ma sprecyzowaną wartość. Sprecyzowana szerokość obramowania nie może być ujemna.

Powiązane własności

Przykłady

Zobacz przykład

element { 
    border-bottom-width: thin;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #000;
}

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'border-bottom-width' in that specification.
Candidate Recommendation No significant change
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'border-bottom-width' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support 1.0 1.0 (1.0) 4.0 3.5 1.0 (85)
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? ? ? ?

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: fscholz, teoli, Yuichiro, Witia, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: fscholz,