-moz-outline-color

« CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

Podsumowanie

W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-outline-color jest używane do ustawienia koloru konturu elementu. Kontur jest linią rysowaną wokół elementu, na zewnątrz krawędzi obramowania w celu wyróżnienia elementu.

  • Wartość początkowa: invert
  • Dotyczy: wszystkie elementy
  • Dziedziczony: nie

Począwszy od Gecko 1.8 (Firefox 1.5) wspierana jest także własność outline-color standardu CSS 2.1. Preferowane jest używanie outline-color zamiast -moz-outline-color.

Składnia

-moz-outline-color: <color> | invert | inherit

Wartości

<color>
Kolor ustawiany dla konturu, zarówno nazwa (red), wartość rgb (rgb(255,0,0)), jak i wartość szesnastkowa (#FF0000).
invert
Gwarantuje, że kontur jest widoczny, wykonuje odwrócenie koloru tła.

Powiązane własności

Przykłady

hbox.example {
  /* tworzy kontur czerwony */
  -moz-outline-color: #FF0000;
}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Witia, Ptak82, FredB, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: FredB,