Selector Universal

El selector universal CSS (*) coincideix amb elements de qualsevol tipus.

/* Selecciona tots els elements */
* {
 color: green;
}

A partir de CSS3, l'asterisc pot ser usat en combinació amb namespaces:

 • ns|* - coincideix amb tots els elements de l'espai de noms  ns
 • *|* - coincideix amb tots els elements
 • |* - coincideix amb tots els elements sense cap espai de noms declarat

Sintaxi

* { style properties }

L'asterisc és opcional amb selectors simples . Per exemple , *.warning i .warning són equivalents.

Exemples

CSS

* [lang^=en] {
 color: green;
}

*.warning {
 color: red;
}

*#maincontent {
 border: 1px solid blue;
}

.floating {
 float: left
}

/* automatically clear the next sibling after a floating element */
.floating + * {
 clear: left;
}

HTML

<p class="warning">
 <span lang="en-us">A green span</span> in a red paragraph.</span>
</p>
<p id="maincontent" lang="en-gb">
 <span class="warning">A red span</span> in a green paragraph.</span>
</p>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of 'universal selector' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Defineix el comportament pel que fa als espais de noms i afegeix suggeriments que permeten ometre el selector dins de pseudo-elements
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'universal selector' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 7 (Yes) (Yes)
Combinació amb suport d'espai de noms (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9 8 1.3
Descripció Android Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? ? (Yes) 1.0 (1) ? ? ?
Combinació amb suport d'espai de noms ? ? (Yes) ? ? ? ?