This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

The pseudo-class CSS :valid representa qualsevol element <input> o altre <form> el contingut del qual es valida correctament. Això permet fer, fàcilment, que els camps vàlids adoptin una aparença que ajudi a l'usuari a confirmar que les seves dades estan formatades correctament.

/* Selecciona qualsevol <input> vàlid */
input:valid {
  background-color: powderblue;
}

Aquesta pseudo-class és útil per ressaltar els camps correctes per a l'usuari.

Sintaxi

:valid

Exemples

Vegeu :invalid com exemple.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':valid' in that specification.
Living Standard Cap canvi.
HTML5
The definition of ':valid' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a l'HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':valid' in that specification.
Working Draft Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (<input>) 10.0 20 (12.10240) 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Apliqueu-lo a <form> (Yes) No support 13 (13) No support (Yes) ?
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) 4.0 (2) No support 10.0 5.0
Apliqueu-lo a <form> ? No support 13.0 (13) No support ? ?

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,