MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

The pseudo-classe page CSS :right coincideix amb qualsevol pàgina de la dreta quan s'imprimeix una pàgina. Permet determinar l'estil de les pàgines del costat dret.

Si la pàgina està cap a l'esquerra o la dreta ve determinat per la direcció d'escriptura principal del document. Per exemple, si la primera pàgina té una direcció d'escriptura principal d'esquerra a dreta, llavors serà una  pàgina :right i si té una direcció d'escriptura principal de dreta a esquerra llavors serà una pàgina :left.

 

Nota: No es poden canviar totes les propietats CSS. Només es poden canviar les propietats margin, padding, border, i background del quadre de la pàgina. Totes les altres propietats CSS seran ignorades, i només el quadre de la pàgina es veurà afectat, no el contingut del document de la pàgina.

Sintaxi

:right { style properties }

Exemples

@page :right {
  margin: 2in 3in;
} 

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of ':right' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':right' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? No support 8.0 9.2 ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? No support ? ? ?

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,