:right

La pseudo-class CSS :right, usada amb la regla at @page (en-US), representa totes les pàgines de la dreta d'un document imprès.

/* Selecciona les pàgines de la dreta quan imprimiu */
@page :right {
  margin: 2in 3in;
}

Si una pàgina donada és "esquerra" o "dreta" ve determinada per la direcció principal d'escriptura del document. Per exemple, si la primera pàgina té una direcció d'escriptura principal d'esquerra a dreta llavors serà una pàgina :right si té una direcció d'escriptura principal de dreta a esquerra llavors serà una pàgina :left.

Note: No podeu canviar totes les propietats CSS amb aquesta pseudo-class. Només podeu canviar les propietats margin, padding, border (en-US) i background (en-US) del quadre de pàgina. S'ignoraran totes les altres propietats i només es veurà afectat el quadre de pàgina, no el contingut del document de la pàgina.

Sintaxi

:right

Exemples

@page :right {
  margin: 2in 3in;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of ':right' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':right' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? (Yes) No support 8.0 9.2 ?
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) No support ? ? ?

Vegeu també