:last-child

La pseudo-class CSS :last-child representa l'últim element entre un grup d'elements germans.

/* Selecciona qualsevol <p> que sigui l'últim element entre els seus germans */
p:last-child {
 color: lime;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels selectors de nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:last-child

Exemple

Exemple bàsic

HTML

<div>
 <p>This text isn't selected.</p>
 <p>This text is selected!</p>
</div>

<div>
 <p>This text isn't selected.</p>
 <h2>This text isn't selected: it's not a `p`.</h2>
</div>

CSS

p:last-child {
 color: lime;
 background-color: black;
 padding: 5px;
}

Resultat

Disseny d'una llista

HTML

<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3
  <ul>
   <li>Item 3.1</li>
   <li>Item 3.2</li>
   <li>Item 3.3</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

CSS

ul li {
 color: blue;
}

ul li:last-child {
 border: 1px solid red;
 color: red;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':last-child' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':last-child' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.5 3.2
No es requereix pare 57 ? 51 (51)[1] ? 44 ?
Descripció Android Webview Chrome for Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) 1.0 (1) 9.0 10 3.2
No es requereix pare 57 57 ? 51.0 (51)[1] ? 44 ?

 

[1] Veure errada 1300374.

Vegeu també