:first

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :first @page descriu l'estil de la primera pàgina en imprimir un document.

Nota: no es podem canviar totes les propietats CSS. Només podeu canviar els marges, els orfes, les vídues i els salts de pàgina del document. Totes les altres propietats CSS seran ignorades.

Sintaxi

:first { style properties }

Exemple

HTML

<p>First Page.</p>
<p>Second Page.</p>
<button>Print!</button>

CSS

@page :first {
  margin-left: 50%;
  margin-top: 50%;
}

p {
  page-break-after: always;
}

JavaScript

document.querySelector("button").onclick = function(){ window.print() }

Resultat

Premeu el botó "Print!" per imprimir l'exemple. Les paraules en la primera pàgina han d'estar en algun lloc al voltant del centre, mentre que altres pàgines tindran els seus continguts en la posició per defecte.

Nota: només podeu utilitzar les unitats de longitud absolutes quan es defineix el marge. Si us plau, vegeu la pàgina sobre la longitud per a més informació.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Paged Media Module Level 3
The definition of ':first' in that specification.
Working Draft Sense canvis
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':first' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic ? No support 8.0 9.2 ?
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? No support ? ? ?

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,