This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

El pseudo-element CSS ::cue coincideix amb senyals de WebVTT dins d'un element seleccionat. Això es pot usar per donar estil als títols i altres senyals en els medis amb pistes VTT.

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::cue:

Les propietats s'apliquen a tot el conjunt de senyals com si fossin una sola unitat. L'única excepció és que el background i les propietats abreujades s'apliquen a cada senyal individualment, per evitar la creació de caixes i que ocultin inesperadament grans àrees dels medis

Sintaxi

::cue | ::cue( <selector> )

Exemple

El següent CSS estableix l'estil de cue perquè el text sigui blanc i el fons sigui una caixa negra translúcida.

::cue {
  color: #fff;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WebVTT: The Web Video Text Tracks Format Candidate Recommendation Definició  incial.

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support YesEdge No support NoFirefox Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Firefox currently does not support a parameter on ::cue.
IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Edge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,