::cue (:cue)

El pseudo-element CSS ::cue coincideix amb senyals de WebVTT dins d'un element seleccionat. Això es pot usar per donar estil als títols i altres senyals en els medis amb pistes VTT.

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::cue:

Les propietats s'apliquen a tot el conjunt de senyals com si fossin una sola unitat. L'única excepció és que el background i les propietats abreujades s'apliquen a cada senyal individualment, per evitar la creació de caixes i que ocultin inesperadament grans àrees dels medis

Sintaxi

::cue | ::cue( <selector> )

Exemple

El següent CSS estableix l'estil de cue perquè el text sigui blanc i el fons sigui una caixa negra translúcida.

::cue {
  color: #fff;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WebVTT: The Web Video Text Tracks Format Candidate Recommendation Definició  incial.

BCD tables only load in the browser

Vegeu també