::cue (:cue)

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

El pseudo-element CSS ::cue coincideix amb senyals de WebVTT dins d'un element seleccionat. Això es pot usar per donar estil als títols i altres senyals en els medis amb pistes VTT.

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::cue:

Les propietats s'apliquen a tot el conjunt de senyals com si fossin una sola unitat. L'única excepció és que el background i les propietats abreujades s'apliquen a cada senyal individualment, per evitar la creació de caixes i que ocultin inesperadament grans àrees dels medis

Sintaxi

::cue | ::cue( <selector> )

Exemple

El següent CSS estableix l'estil de cue perquè el text sigui blanc i el fons sigui una caixa negra translúcida.

::cue {
  color: #fff;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WebVTT: The Web Video Text Tracks Format Candidate Recommendation Definició  incial.
Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
::cueChrome Full support 26Edge Full support 79Firefox Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes From Firefox 69, only allowed properties apply to the ::cue pseudo-element with no argument. See Permitted properties for a list of the allowed properties.
IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 26Firefox Android Full support 55Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 6.1Samsung Internet Android Full support 1.5
::cue(<selector>)Chrome Full support 26Edge Full support 79Firefox No support NoIE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 6.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 26Firefox Android No support NoOpera Android Full support 14Safari iOS Full support 6.1Samsung Internet Android Full support 1.5

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.

Vegeu també