CSS Transitions

CSS Преходите  са модул от CSS, който ви позволява да създавате плавни преходи между стойностите на свойствата в CSS. Поведението на тези преходи може да бъде контролирано чрез уточняване на тяхната функция, продължителност и редица други атрибути.

Справка

Свойства

Наръчници

Използване на CSS преходи
Ръководство как стъпка-по-стъпка да създадете преход в CSS. Статията описва всички важни CSS свойства и обяснява как те си взаимодействат.

Спецификация

Спецификация Статус Коментар
CSS Transitions Working Draft Първоначална дефиниция.

Съвместимост с браузъри

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 -webkit
26.0
(Yes) 4.0 (2.0) -moz
16.0 (16.0)
10.0 11.6 -o
12.10 #
3.0 -webkit
6.1
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 2.1 -webkit (Yes) 4.0 (2.0) -moz
16.0 (16.0)
? 10.0 -o
12.10 #
3.2 -webkit

Вижте също

  • Свързаните с CSS Преходи, CSS Анимации  осигуряват още по-фин контрол върху анимираните свойства.