Arka plan rengi

The background-color CSS özellik, bir ögenin arkaplan rengini ayarlar.

Syntax

/* Anahtar Kelime Değerler */
background-color: red;
background-color: indigo;

/* Onaltılık Değer */
background-color: #bbff00;  /* Tamamen opak */
background-color: #11ffee00; /* Tamamen şeffaf */
background-color: #11ffeeff; /* Tamamen opak */

/* RGB Değer */
background-color: rgb(255, 255, 128);    /* Tamamen opak */
background-color: rgba(117, 190, 218, 0.5); /* 50% şeffaf */

/* HSL Değer */
background-color: hsl(50, 33%, 25%);     /* Tamamen opak */
background-color: hsla(50, 33%, 25%, 0.75); /* 75% şeffaf */

/* Özel Anahtar Değerler */
background-color: currentcolor;
background-color: transparent;

/* Evrensel values */
background-color: inherit;
background-color: initial;
background-color: unset;

arka plan rengi özellik tek olarak belirtilir <renk>  değer.

Değerler

<renk>
Arka planın tek tip rengi. Herhangi bir belirtilen  arka plan - resmi arkasından işlenir , Rengin görüntüdeki herhangi bir saydamlıkta görünmeye devam etmesine rağmen..

Resmi sözdizimi

<color> (en-US)

where
<color> = <rgb()> | (en-US) <rgba()> | (en-US) <hsl()> | (en-US) <hsla()> | (en-US) <hex-color> | (en-US) <named-color> (en-US) | (en-US) currentcolor | (en-US) <deprecated-system-color> (en-US)

where
<rgb()> = rgb( <percentage> (en-US){ (en-US)3} (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) rgb( <number> (en-US){ (en-US)3} (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) rgb( <percentage> (en-US)# (en-US){ (en-US)3} (en-US) , <alpha-value>? (en-US) ) | (en-US) rgb( <number> (en-US)# (en-US){ (en-US)3} (en-US) , <alpha-value>? (en-US) )
<rgba()> = rgba( <percentage> (en-US){ (en-US)3} (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) rgba( <number> (en-US){ (en-US)3} (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) rgba( <percentage> (en-US)# (en-US){ (en-US)3} (en-US) , <alpha-value>? (en-US) ) | (en-US) rgba( <number> (en-US)# (en-US){ (en-US)3} (en-US) , <alpha-value>? (en-US) )
<hsl()> = hsl( <hue> <percentage> (en-US) <percentage> (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) hsl( <hue>, <percentage> (en-US), <percentage> (en-US), <alpha-value>? (en-US) )
<hsla()> = hsla( <hue> <percentage> (en-US) <percentage> (en-US) [ (en-US) / <alpha-value> ] (en-US)? (en-US) ) | (en-US) hsla( <hue>, <percentage> (en-US), <percentage> (en-US), <alpha-value>? (en-US) )

where
<alpha-value> = <number> (en-US) | (en-US) <percentage> (en-US)
<hue> = <number> (en-US) | (en-US) <angle> (en-US)

Örnekler

HTML

<div class="exampleone">
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

<div class="exampletwo">
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

<div class="examplethree">
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
</div>

CSS

.exampleone {
 background-color: teal;
 color: white;
}

.exampletwo {
 background-color: rgb(153,102,153);
 color: rgb(255,255,204);
}

.examplethree {
 background-color: #777799;
 color: #FFFFFF;
}

Sonuç

Erişilebilirlik endişeleri

Arka plan rengi ile üzerine yerleştirilen metnin rengi arasındaki kontrast oranının, düşük görme koşullarına sahip kişilerin sayfanın içeriğini okuyabilecek kadar yüksek olmasını sağlamak önemlidir..

Renk kontrast oranı, metnin parlaklığı ve arka plan rengi değerlerinin karşılaştırılmasıyla belirlenir. Güncel karşılamak için Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), metin içeriği için 4,5: 1, başlıklar gibi daha büyük metinler için ise 3: 1 oranında bir oran gereklidir. Büyük metin 18.66 piksel ve kalın veya daha büyük veya 24 piksel veya daha büyük olarak tanımlanır.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Backgrounds and Borders Module Level 3
The definition of 'background-color' in that specification.
Candidate Recommendation Though technically removing the transparent keyword, this doesn't change anything as it has been incorporated as a true <color> (en-US)
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'background-color' in that specification.
Recommendation No change
CSS Level 1
The definition of 'background-color' in that specification.
Recommendation Initial definition
Initial value (en-US)transparent
Applies toall elements. It also applies to ::first-letter and ::first-line (en-US).
Inherited (en-US)no
Computed value (en-US)computed color
Animation typea color

Browser compatibility

BCD tables only load in the browser

See also