CSS seçiciler

Biz CSS'i, HTML'de şekillendirmek istediğimiz elemanları hedeflemek için kullanırız. Şekillendireceğimiz elemanları seçmek için CSS'de kullanabileceğimiz bir çok seçeneği olan CSS seçicileri vardır. Bu makale ve alt makalelerinde, nasıl çalıştıklarını görerek farklı türleri ayrıntılı olarak ele alacağız

Ön koşullar: Giriş seviyesi bilgisayar kullanımı, gerekli yazılımların yüklenmesidosyalarla çalışma konusunda yeterli seviyede bilgiler ve  HTML temelleri (IHTML'ye Giriş bölümünü inceleyin.) ve CSS'in nasıl çalıştığı hakkında bilgi(CSS ilk adım)
Amaç: CSS seçicilerin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak öğrenmek

Seçici nedir?

Zaten tanıştınız. Bir CSS seçici, bir CSS kuralının ilk kısmıdır. Bu, tarayacıya, kural içindeki CSS özellik değerlerinin uygulanabilmesi için hangi HTML elemanlarının seçilmesi gerektiğini söyleyen etiketlerden ve diğer terimlerden oluşan bir kalıptır. Seçici tarafından seçilen eleman veya elemanlar, seçicinin konusu olarak anılır.

Some code with the h1 highlighted.

Daha önceki makalelerde, bazı farklı seçicilerle tanıştınız ve belgeyi farklı şekillerde hedefleyen seçiciler olduğunu öğrendiniz — örneğin, bir eleman seçici h1 veya sınıf seçici .special gibi.

CSS'de, seçiciler CSS Seçiciler spesifikasyonunda tanımlanır; CSS'in herhangi bir parçasının çalışabilmesi için tarayıcılarda destekleniyor olması gerekir. karşılaşacağınız seçicilerin çoğu, olgun bir özellik olan Seviye 3 Seçiciler spesifikasyonunda tanımlanmıştır, bu nedenle bu seçiciler için mükemmel tarayıcı desteği bulacaksınız.

Seçici listeleri

Aynı CSS kurallarını kullanan birden fazla elemana sahipseniz, bunları ayrı ayrı seçicilerle yazabileceğiniz gibi,  bir seçici listesinde birleştirebilirsiniz. Örneğin, aynı CSS'i kullanan h1 eleman seçicim ve .special sınıf seçicim olsun. Bunu iki ayrı kural olarak yazabilirim.

h1 {
  color: blue;
}

.special {
  color: blue;
} 

Ayrıca aralarına virgül ekleyerek bunları bir seçim listesinde birleştirebilirim.

h1, .special {
  color: blue;
} 

Beyaz boşluk virgülden önce veya sonra gelebilir. Ayrıca, her birini ayrı satırlarda yazarsanız, seçicileri daha okunaklı bulabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz CSS her iki şekildeki kullanımı aynı yorumlayacaktır.

h1,
.special {
  color: blue;
} 

Aşağıdaki canlı örnekte, aynı bildirimlere sahip iki seçiciyi birleştirmeyi deneyin. Görsel sunum birleştirildikten sonra aynı olmalıdır.

 

Seçicileri bu şekilde gruplandığınızda, herhangi bir seçici geçersizse, kuralın tamamı yok sayılacaktır.

Aşağıdaki örnekte, geçersiz sınıf seçici kuralı yok sayılacak, oysa h1 şekillendirmesi hala uygulanacaktır.

h1 {
  color: blue;
}

..special {
  color: blue;
} 

Ancak birleştirildiğinde, kuralın tamamı geçersiz sayıldığı için ne sınıf ne de h1 elemanı biçimlendirilmez

h1, ..special {
  color: blue;
} 

Seçici türleri

Birkaç farklı seçici grubu vardır ve hangi tür seçiciye ihtiyacınız olabileceğini bilmek, iş için doğru aracı bulmanıza yardımcı olacaktır..

Tür, sınıf ve kimlik seçicileri

Bu grup, bir HTML nesnesini hedefleyen seçiciler içerir <h1>:

h1 { }

Ayrıca bir sınıfı hedefleyen seçicileri de içerir class:

.box { }

veya bir kimlik id:

#unique { }

Nitelik seçiciler

Bu seçici grubu, bir elemandaki belirli bir niteğin varlığına bağlı olarak elemanları seçmemiz için bize farklı yollar sunar:

a[title] { }

Veya belirli bir değere sahip bir niteliğin varlığına göre bir seçim yapabiliriz:

a[href="https://example.com"] { }

Sözde sınıflar ve sözde elemanlar

Bu seçici grubu, bir elemanın belirli durumlarını biçimlendiren sözde sınıfları içerir. Örneğin :hover sözde sınıfı bir elemanın üzerine fare imleci ile gelindiğinde elemanın nasıl şekillendirileceğini seçer:

a:hover { }

Ayrıca, elemanın kendisinden ziyade bir öğenin belirli bir bölümünü seçen sözde elemanları da içerir. Örneğin ::first-line her zaman bir elemanın içindeki ilk metin satırını seçer (<p> şağıdaki durumda, sanki ilk satırın etrafı <span> etiketiyle sarılmış ve sonra seçilmiş gibi davranır.

p::first-line { }

Birleştiriciler

Son seçici grubu, belgelerimizdeki öğeleri hedeflemek için diğer seçicileri birleştirir. Öreğin, aşağıdaki <article> eleman etiketi  (>) ile kullanılarak doğrudan çocukları olan paragraf elemanlarını seçer:

article > p { }

Sonraki adımlar

Bu makale böllümündeki veya genel olarak MDN'deki çeşitli seçici türlerine doğrudan bağlantılar için aşağıdaki seçiciler referan tablosuna bakabilir veya tür, sınıf ve kimlik seçicileri makalesine devam ederek yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Seçicilerin referans tablosu

Aşağıdaki tablo, her bir seçici türünü nasıl kullanacağınızı gösteren bu kılavuzdaki sayfalara bağlantılarla birlikte, kullanabileceğiniz seçicilere genel bir bakış sunar. Ayrıca, tarayıcı destek bilgilerini kontrol edebileceğiniz her seçici için MDN sayfasına bir bağlantı ekledim. Bunu, geliştirme aşamasında yada css ile denemeler yaparken başvuracağınız bir kaynak olarak kullanabilirsiniz.

Seçici Örnek CSS makaleleri
Tür seçici h1 {  } Tür seçiciler
Evrensel seçici * {  } Evrensel seçici
Sınıf seçici .box {  } Sınıf seçici
Kimlik seçici #unique { } Kimlik seçici
Nitelik seçici a[title] {  } Nitelik seçiciler
Sözde sınıf seçici p:first-child { } Sözde sınıflar
Sözde elelman seçici p::first-line { } Sözde eleman
Torun birleştiricisi article p Torun birleştirici
Çocuk birleştiricisi article > p Çocuk birleştirici
Bitişik kardeş birleştiricisi h1 + p Bitişik kardeş
Genel kardeş birleştiricisi h1 ~ p Genel kardeş

Bu kısımda