matrix()

CSS-owa funkcja matrix() określa jednolitą macierz (matrix) transformacji 2D i składa się z sześciu określonych wartości. Wartości stałe tych macierzy są implementowane oraz nie działają jak parametry; pozostałe parametry są opisywane w porządku głównej kolumny.

matrix(a, b, c, d, tx, ty) to shorthand dla matrix3d(a, b, 0, 0, c, d, 0, 0, 0, 0, 1, 0, tx, ty, 0, 1).

Adnotacja: Od Firefoxa 16, Gecko akceptuje wartośc <length> (en-US) dla tx oraz ty.

Składnia

matrix(a, b, c, d, tx, ty)

Wartości

a b c d
<number> (en-US) opisują transformacje linearne.
tx ty
<number> (en-US) opisują transformacje do zastosowania.
Współrzędne kartezjańskie na ℝ2 Współrzędne jednorodne na ℝℙ2 Współrzędne kartezjańskie na ℝ3 Współrzędne jednorodne na ℝℙ3
ac bd actxbdty001 actxbdty001 ac0txbd0ty00100001
[a b c d tx ty]

Przykłady

TBD