:first-node

Niestandardowy: This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Pseudoklasa :first-node sprawia iż własności stosowane są do elementu tylko wtedy gdy jest on pierwszym węzłem potomnym swojego rodzica. :first-node uwzględnia również węzły tekstowe składające się niebiałych znaków. Pseudoklasą, która działa identycznie, jednak nie uwzględnia węzłów tekstowych jest :first-child.

Składnia

selektor:first-node { własności }

Przykłady

<html>
 <body>
 Trochę tekstu.
  <span id="first">pierwszy</span>
  <div>
   <span id="dfirst">pierwszy</span>
   <span id="dsecond">drugi</span>
  </div>
  <span id="second">drugi</span>
 </body>
</html>
span:first-node { font-weight: bold; }

Powyższy zapis pogrubi czcionkę wewnątrz wszystkich elementów span, które są pierwszymi dziećmi swoich rodziców. Zostanie tutaj pogrubione tylko jedno słowo "pierwszy", ponieważ span o id first nie jest pierwszym dzieckiem elementu body. Pierwszym dzieckiem elementu body jest węzeł tekstowy.

div:first-node:last-child { background-color: red; }

Ten przykład ustawi czerwony kolor tła wszystkim elementom div, które są jedynymi dziećmi swojego rodzica. Jednak za elementem może znajdować się węzeł tekstowy.

div:first-child:last-node { background-color: red; }

Ten przykład natomiast ustawi czerwony kolor tła wszystkim elementom div, które są jedynymi dziećmi swojego rodzica. Przed elementem może znajdować się węzeł tekstowy.

Notatki

Pseudoklasa :first-node nie jest obecnie obsługiwana. Skorzystaj z :-moz-first-node

Zobacz także