mozilla
Wyniki wyszukiwania

  -moz-border-radius

  « CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

  Podsumowanie

  W aplikacjach opartych na Mozilli -moz-border-radius może być używany do nadawania obramowaniom zaokrąglonych rogów.

  • Wartość początkowa: 0
  • Dotyczy: wszystkich elementów
  • Dziedziczony: nie

  -moz-border-radius była jedną z sugestii prowadzącej do proponowanej własności CSS3 border-radius, która nie ma jeszcze statusu Candidate Recommendation (wymaga implementacji). Chociaż proponowana własność border-radius dopuszcza eliptyczne zaokrąglenia, ale nie dopuszcza różnych wartości dla każdego rogu.

  -moz-border-radius nie stosuje się do elementów tabel, kiedy własność border-collapse ustawiona jest na collapse.

  Składnia

  -moz-border-radius: <border-radius>{1,4} | inherit
  

  Wartości

  <border-radius> reprezentuje jedną z wartości:

  <length>
  szerokość
  <percentage>
  procenty, względem długości boksu

  Zatem są używane 4 wartości w porządku górny-lewy, górny-prawy, dolny-prawy i dolny-lewy. Jeśli podane są mniej niż 4 wartości, lista wartości jest powtarzana do wypełnienia pozostałych wartości.

  Powiązane własności

  Przykłady

  hbox.example {
   border: 10px solid #000000;
   width: 500px;
   height: 500px;
   /* obramowanie wygnie się w kształt 'D' */ 
   -moz-border-radius: 10px 200px 200px 10px;
  }
  

  Znane błędy

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, Yuichiro, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,