Model de Caixa CSS

Model de Caixa CSS és un mòdul de CSS que defineix les caixes rectangularsincloent el seu farciment i marge —que es generen per als elements i que es defineixen segons el model de format visual.

Referència

Propietats

Propietats que controlen el flux de contingut en una caixa

Propietats que controlen la mida en una caixa

Propietats que controlen els marges en una caixa

Propietats que controlen els farciments en una caixa

Altres propietats

Guies

Introducció al model de caixa CSS
Explica un dels conceptes fonamentals de CSS: el model de caixa. Aquest model defineix com CSS estableix elements, incloent-hi les àrees de contingut, farcit, vora i marge.
Dominar el col.lapse del marge
De vegades, dos marges adjacents es col·loquen en un. En aquest article es descriuen les regles que regeixen quan i per què passa això i com controlar-lo.
Model de format visual
Explica el model de format visual.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Basic Box Model Candidate Recommendation  
CSS Level 2 (Revision 1) Recommendation  
CSS Level 1 Recommendation Definició inicial

Compatibilitat dels navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0 (85)
Descripció Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0