:only-of-type

The pseudo-class CSS :only-of-type representa un element que no té germans del mateix tipus.

/* Selecciona cada <p>, però només si és l'únic element <p> dins del seu pare */
p:only-of-type {
 background-color: lime;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels Selectores Nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:only-of-type

Exemple

HTML

<main>
 <div>I am `div` #1.</div>
 <p>I am the only `p` among my siblings.</p>
 <div>I am `div` #2.</div>
 <div>I am `div` #3.
  <i>I am the only `i` child.</i>
  <em>I am `em` #1.</em>
  <em>I am `em` #2.</em>
 </div>
</main>

CSS

main :only-of-type {
 color: red;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':only-of-type' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':only-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Vegeu també