MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :last-of-type representa l'últim germà amb el nom de l'element que figura a la llista dels fills del seu element pare.

Sintaxi

:last-of-type { style properties }

Exemple

Perquè coincideixi amb l'últim element em dins d'un element <p>, es pot utilitzar la següent:

p em:last-of-type {
  color: lime;
}
<p>
  <em>I'm not lime :(</em>
  <strong>I'm not lime :(</strong>
  <em>I'm lime :D</em>
  <strong>I'm also not lime :(</strong>
</p>

<p>
  <em>I'm not lime :(</em>
  <span><em>I am lime!</em></span>
  <strong>I'm not lime :(</strong>
  <em>I'm lime :D</em>
  <span><em>I am also lime!</em> <strike> I'm not lime </strike></span>
  <strong>I'm also not lime :(</strong>
</p>

...donará com resultat:

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of ':last-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,