MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :lang coincideix amb elements basats en l'idioma en el qual l'element es definit. En HTML, l'idioma ve determinat per una combinació de l'atribut lang, l'element <meta>, i possiblement per la informació del protocol (per exemple, les capçaleres HTTP). Per a altres tipus de documents pot haver altres mètodes per a la determinació de l'idioma.

Cadenes de language-code admissibles que es defineixen en l'especificació HTML 4.0.

Sintaxi

:lang( <language-code> ) { style properties }

Exemple

En aquest exemple, el selector lang s'utilitza per a que coincideixi el pare d'un element cita mitjançant selectors child (fills). No es tractar de demostrar l'única manera de fer això, o fins i tot la forma correcta (que dependria del tipus de document). Recordeu, els valors Unicode s'utilitzen per especificar els caràcters especials de cometes.

:lang(en) > q { quotes: '\201C' '\201D' '\2018' '\2019'; }
:lang(fr) > q { quotes: '« ' ' »'; }
:lang(de) > q { quotes: '»' '«' '\2039' '\203A'; }

...on...

<div lang="en"><q>This English quote has a <q>nested</q> quote.</q></div>
<div lang="fr"><q>This French quote has a <q>nested</q> quote.</q></div>
<div lang="de"><q>This German quote has a <q>nested</q> quote.</q></div>

... mira com ...

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':lang()' in that specification.
Working Draft Sense canvis
Selectors Level 3
The definition of ':lang()' in that specification.
Recommendation Sense canvis significatius
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':lang()' in that specification.
Recommendation Definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 8.0 8.0 3.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 1.0 (1) 8.0 8.0 3.1

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,