MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

:default

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :default representa qualsevol element de la interfície d'usuari com a valor per defecte entre un grup d'elements similars.

Per exemple, el botó predeterminat d'un conjunt de botons podria ser seleccionat amb l'ús d'aquesta pseudo-classe.

Els elements de la interfície d'usuari que permeten múltiples seleccions poden tenir múltiples valors per defecte, configurats per aparèixer inicialment amb diversos elements seleccionats. En aquest cas, tots els valors per defecte es poden representar mitjançant la pseudo-classe :default.

Sintaxi

:default { style properties }

Exemples

:default
{
  background-color: lime;
}

...on...

 <form method="get">
  <p><input type="submit" id="submit1"></p>
  <p><input type="submit" id="submit2"></p>
  <p><input type="reset"></p>
 </form>

Aquest exemple fa que el color de fons per defecte hagi de ser llima per al botó d'enviament en el formulari.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':default' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':default' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte la validació d'HTML i les restriccions
Selectors Level 4
The definition of ':default' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':default' in that specification.
Candidate Recommendation Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 10.0 4.0 (2.0) No support 10.0 5.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 4.0 (2.0) No support 10.0 5.0

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,