:default

La pseudo-classe CSS :default representa qualsevol element de formulari que sigui el predeterminat entre un grup d'elements relacionats.

Aquest selector es pot utilitzar en els elements <button><input type="checkbox">, <input type="radio"> i <option>.

/* Selects any default <input> */
input:default {
  background-color: lime;
}

Els elements agrupats que permeten seleccions m煤ltiples tamb茅 poden tenir m煤ltiples valors predeterminats, 茅s a dir, poden tenir diversos elements seleccionats inicialment. En aquest cas, tots els valors predeterminats es representen utilitzant la pseudo-classe :default. Per exemple, podeu aplicar un estil a les caselles de selecci贸 predeterminades d'un grup de caselles de selecci贸.

Sintaxi

:default

Exemple

HTML

<input type="radio" name="season" id="spring">
<label for="spring">Spring</label>

<input type="radio" name="season" id="summer" checked>
<label for="spring">Summer</label>

<input type="radio" name="season" id="fall">
<label for="spring">Fall</label>

<input type="radio" name="season" id="winter">
<label for="spring">Winter</label>

CSS

input:default {
  box-shadow: 0 0 2px 1px coral;
}

input:default + label {
  color: coral;
}

Resultat

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':default' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':default' in that specification.
Recommendation Defineix la sem脿ntica HTML associada i la validaci贸 de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':default' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':default' in that specification.
Recommendation Definici贸 inicial, per貌 sense la sem脿ntica associada

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripci贸 Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic 10.0 4.0 (2.0) No support 10.0 5.0
Descripci贸 Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic ? 4.0 (2.0) No support 10.0 5.0