::-webkit-slider-thumb

Non-standard

This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

El pseudo-element CSS ::-webkit-slider-thumb representa el "polze" que l'usuari pot moure dins de la "ranura" d'un <input> de type="range" per modificar el seu valor numèric.

Especificacions

No forma part de cap especificació. Es tracta d'un pseudo-element propietari, específic en WebKit/Blink.

Vegeu també