@font-face

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

@font-face CSS @-правило вказує спеціальний шрифт для відображення текста. Шрифт може бути завантажений з зовнішнього сервера або встановлено локально на комп'ютері користувача. Якщо функція local() вказує ім'я шрифта то його пошук буде відбуватися  на комп'ютері користувача. Інакше ресурси шрифти вказані з використанням функції url() будуть завантажені і використані

Дозвіл авторам впроваджувати їх власні шрифти дає можливість стилізувати контент без обмежень в так званих "безпечних" шрифтах (Це такі шрифти,що широко використовуються та визнані як загальнодоступні). Можливість вказувати ім'я локально встановлених шрифтів дає можливість налаштовувати шрифт більш гнучко без залежності від інтернет з'єднання.

Поширеним випадком є використання url() і local() разом, що дає змогу використовувати втановлений користувачем шрифт і завантажувати шрифт у разі його відсутності на користувацькому пристрої.

@font-face @-правило може бути використане не лише на вищому рівні CSS, а й всередині будь-якого @-правила.

@font-face {
 font-family: "Open Sans";
 src: url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff2") format("woff2"),
    url("/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff") format("woff");
}

Синтаксис

Опис

font-display
Вказує як шрифт відображатиметься в залежності від того чи він завантажений та готовий до використання.
font-family
Задає ім'я, що буде використовуватися для задання властивостей шрифта.
font-stretch
Значення font-stretch . Починаючи з Firefox 61 (та інших сучасних браузерів)  font-stretch також допускає задання двох значень для вказання діапазону, що підтримується шрифтом, наприклад: font-stretch: 50% 200%;
font-style
Значення font-style. Починаючи з Firefox 61 (і інших сучасних браузерів) font-style.також допускає задання двох значень для вказання діапазону, що підтримується шрифтом, наприклад: font-style: oblique 20deg 50deg;
font-weight
Значення font-weight. Починаючи з Firefox 61 (і інших сучасних браузерів) font-weight також допускає задання двох значень для вказання діапазону, що підтримується шрифтом, наприклад: font-weight: 100 400;
font-variant
Значення font-variant.
font-feature-settings
Дозволяє контролювати інші розширені можлифості OpenType шрифтів.
font-variation-settings
Дозволяє здійснювати низькорівневий контроль над варіаціями шрифтів OpenType чи TrueType, вказуючи назви осей з чотирьох букв для зміни разом з їх значеннями.
src

Вказує ресурс, що містить дані шрифта.  Це може бути URL для віддаленого файлу шрифта чи ім'я для шрифта на комп'ютері користувача.

Щоб дати браузеру підказку який вибрати формат ресурсу шрифта, формат можна вказати в середині функції format():

src: url(ideal-sans-serif.woff) format("woff"),
   url(basic-sans-serif.ttf) format("truetype");

Достіпні типи: "woff", "woff2", "truetype", "opentype", "embedded-opentype", і "svg".

unicode-range
Діапазон  Unicode кодів, що буде використовуватись в шрифті.

Формальний синтаксис

@font-face {
 [ font-family: <family-name>; ] ||
 [ src: <src>; ] ||
 [ unicode-range: <unicode-range>; ] ||
 [ font-variant: <font-variant>; ] ||
 [ font-feature-settings: <font-feature-settings>; ] ||
 [ font-variation-settings: <font-variation-settings>; ] ||
 [ font-stretch: <font-stretch>; ] ||
 [ font-weight: <font-weight>; ] ||
 [ font-style: <font-style>; ]
}

where
<family-name> = <string> | <custom-ident>+

Приклади

Цей приклад просто вказує завантажуваний шрифт для використання і застосовує його до всього тіла документа:

Дивитися live приклад

<html>
<head>
 <title>Web Font Sample</title>
 <style type="text/css" media="screen, print">
  @font-face {
   font-family: "Bitstream Vera Serif Bold";
   src: url("https://mdn.mozillademos.org/files/2468/VeraSeBd.ttf");
  }
  
  body { font-family: "Bitstream Vera Serif Bold", serif }
 </style>
</head>
<body>
 This is Bitstream Vera Serif Bold.
</body>
</html>

В цьому прикладі використовується локальний шрифт користувача "Helvetica Neue Bold"; якщо у користувача цей шрифт не встановлений тоді натомість використовується завантажуваний шрифт "MgOpenModernaBold.ttf":

@font-face {
 font-family: MyHelvetica;
 src: local("Helvetica Neue Bold"),
    local("HelveticaNeue-Bold"),
    url(MgOpenModernaBold.ttf);
 font-weight: bold;
}

MIME-типи шрифтів

Формат MIME-тип
TrueType font/ttf
OpenType font/otf
Web Open File Format font/woff
Web Open File Format 2 font/woff2

Нотатки

 • Веб шрифти підлягають одному і тому ж обмеженню доменів (файли шрифтів повинні знаходитись на тому ж домен, що і сторінка на яких вони використовуться) ,  HTTP контроль доступу використовується для полегшення цього обмеження.
 • @font-face не може бути оголошеним в CSS селекторі. Наприклад наступне не працюватиме:
  .className { 
   @font-face { 
    font-family: MyHelvetica; 
    src: local("Helvetica Neue Bold"),
       local("HelveticaNeue-Bold"),
       url(MgOpenModernaBold.ttf);
    font-weight: bold; 
   } 
  }

Специфікація

Специфікація Статус Коментар
WOFF File Format 2.0
The definition of 'WOFF2 font format' in that specification.
Recommendation Специфікація фомату шрифта з новим алгоритмом стиснення
WOFF File Format 1.0
The definition of 'WOFF font format' in that specification.
Recommendation Специфікація формата шрифта
CSS Fonts Module Level 3
The definition of '@font-face' in that specification.
Candidate Recommendation Початкове визначення

Підтримка браузерів 

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
@font-faceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 4Opera Full support 10Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 2Samsung Internet Android Full support 1.0
SVG fonts
DeprecatedNon-standard
Chrome No support 1 — 38Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support 15 — 25Safari Full support 3.2WebView Android No support ≤37 — 38Chrome Android No support 18 — 38Firefox Android No support NoOpera Android No support 14 — 25Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android No support 1.0 — 3.0
WOFFChrome Full support 6Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 11.1Safari Full support 5.1WebView Android Full support 4.4Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11.1Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0
WOFF 2Chrome Full support 36Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 35
Disabled
Disabled From version 35: this feature is behind the gfx.downloadable_fonts.woff2.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 23Safari Full support 10
Notes
Full support 10
Notes
Notes Supported only on macOS 10.12 (Sierra) and later.
WebView Android Full support 37Chrome Android Full support 36Firefox Android Full support 39
Full support 39
Full support 35
Disabled
Disabled From version 35: this feature is behind the gfx.downloadable_fonts.woff2.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 24Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 3.0
font-displayChrome Full support 72Edge Full support 79Firefox Full support 58IE No support NoOpera Full support 60Safari Full support 11.1WebView Android Full support 72Chrome Android Full support 72Firefox Android Full support 58Opera Android Full support 51Safari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 11.0
font-familyChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 6Opera Full support 10Safari Full support 3.1WebView Android Full support 2.2Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3.1Samsung Internet Android Full support 1.0
font-feature-settingsChrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 34
Notes
Full support 34
Notes
Notes The ISO/IEC CD 14496-22 3rd edition suggests using the ssty feature to provide glyph variants more suitable for use in scripts (for example primes used as superscripts). Starting with Firefox 29, this is done automatically by the MathML rendering engine. The ISO/IEC CD 14496-22 3rd edition also suggests applying the dtls feature to letters when placing mathematical accents to get dotless forms (for example dotless i, j with a hat). Starting with Firefox 35, this is done automatically by the MathML rendering engine. You can override the default values determined by the MathML rendering engine with CSS.
Full support 15
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Notes From Firefox 4 to Firefox 14 (inclusive), Firefox supported an older, slightly different syntax. See OpenType Font Feature support in Firefox 4.
IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 34
Notes
Full support 34
Notes
Notes The ISO/IEC CD 14496-22 3rd edition suggests using the ssty feature to provide glyph variants more suitable for use in scripts (for example primes used as superscripts). Starting with Firefox 29, this is done automatically by the MathML rendering engine. The ISO/IEC CD 14496-22 3rd edition also suggests applying the dtls feature to letters when placing mathematical accents to get dotless forms (for example dotless i, j with a hat). Starting with Firefox 35, this is done automatically by the MathML rendering engine. You can override the default values determined by the MathML rendering engine with CSS.
Full support 15
Prefixed Notes
Prefixed Implemented with the vendor prefix: -moz-
Notes From Firefox 4 to Firefox 14 (inclusive), Firefox supported an older, slightly different syntax. See OpenType Font Feature support in Firefox 4.
Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
font-stretchChrome Full support 62Edge Full support 17Firefox Full support 62IE No support NoOpera Full support 49Safari Full support 10.1WebView Android Full support 62Chrome Android Full support 62Firefox Android Full support 62Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 6.0
font-styleChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 4Opera Full support 10Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 2Samsung Internet Android Full support 1.0
font-variation-settingsChrome Full support 62Edge Full support 79Firefox Full support 62
Full support 62
No support 60 — 62
Disabled
Disabled From version 60 until version 62 (exclusive): this feature is behind the layout.css.font-variations.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 49Safari No support NoWebView Android Full support 62Chrome Android Full support 62Firefox Android Full support 62
Full support 62
No support 60 — 62
Disabled
Disabled From version 60 until version 62 (exclusive): this feature is behind the layout.css.font-variations.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 46Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 8.0
font-weightChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 4Opera Full support 10Safari Full support 3.1WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 2Samsung Internet Android Full support 1.0
srcChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 6Opera Full support 10Safari Full support 3.1WebView Android Full support 2.2Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3.1Samsung Internet Android Full support 1.0
unicode-rangeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 36IE Full support 9Opera Full support 15Safari Full support 3.2WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 36Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 3Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Requires a vendor prefix or different name for use.
Requires a vendor prefix or different name for use.

Прогляньте також