:first-child

Podsumowanie

Pseudoklasa :first-child sprawia iż własności stosowane są do elementu tylko wtedy gdy jest on pierwszym węzłem potomnym swojego rodzica. :first-child ignoruje węzły tekstowe. Pseudoklasą, która działa identycznie, jednak uwzględnia węzły tekstowe jest :first-node.

Składnia

selektor:first-child { własności }

Przykłady

<html>
 <body>
 Trochę tekstu.
  <span id="first">pierwszy</span>
  <div>
   <span id="dfirst">pierwszy</span>
   <span id="dsecond">drugi</span>
  </div>
  <span id="second">drugi</span>
 </body>
</html>
span:first-child { font-weight: bold; }

Powyższy zapis pogrubi czcionkę wewnątrz wszystkich elementów span, które są pierwszymi dziećmi swoich rodziców. Zostaną tutaj pogrubione słowa "pierwszy":

 1. W pierwszym przypadku span o id first jest pierwszym dzieckiem elementu body
 2. W drugim przypadku span o id dfirst jest pierwszym dzieckiem elementu div


div:first-child:last-child { background-color: red; }

Ten przykład ustawi czerwony kolor tła wszystkim elementom div, które są jedynymi dziećmi swojego rodzica.

<table>
 <tr>
  <td>Nagłówek k1</td>
  <td>Nagłówek k2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wiersz k1</td>
  <td>Wiersz k2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wiersz k1</td>
  <td>Wiersz k2</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Wiersz k1</td>
  <td>Wiersz k2</td>
 </tr>
</table>
table tr:first-child { background-color: red; }

Ten przykład ustawi czerwone tło pierwszemu wierszowi tabeli (nagłówkowi). UWAGA: Ten przykład ma za zadanie pokazać jak działa pseudoklasa :first-child.

Notatki

Zobacz także