MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  -moz-appearance

  « CSS « Dokumentacja CSS « Rozszerzenia Mozilli

  Podsumowanie

  -moz-appearance jest używane przez przeglądarki bazujące na Mozilli do wyświetlania elementu przy użyciu natywnego dla platformy wyglądu, opartego na temacie systemu operacyjnego.

  • Wartość początkowa: none
  • Dotyczy: wszystkich elementów
  • Dziedziczony: nie
  • Procenty: niedostępne
  • Wartość wyliczona: jako określone

  Składnia

  -moz-appearance: appearance value
  

  Wartości

  none
  Żaden specjalny wygląd nie jest stosowany. (Domyślnie)
  button
  Element jest rysowany jak przycisk (button).
  button-small
  Element jest rysowany jak mały przycisk (small button).
  checkbox
  Element jest rysowany jak pole wyboru (checbox), uwzględniając tylko stan bieżący (actual) pola wyboru.
  checkbox-container
  Element jest rysowany jak kontener dla pola wyboru, który może zawierać efekt podświetlanego tła pod określoną platformą. Zazwyczaj powinien zawierać etykietę (label) oraz pole wyboru.
  checkbox-small
  dialog
  Element jest stylizowany jak pole dialogowe (dialog box), które zawiera kolor tła i inne własności.
  listbox
  menuitem
  Element jest stylizowany jak pozycja menu (menu item), pozycja jest podświetlana po najechaniu.
  menulist
  menulist-button
  Element jest stylizowany jak przycisk (button), który może wskazywać, że listę menu (menulist) można otworzyć.
  menulist-textfield
  Element jest stylizowany jak pole tekstowe (text field) dla listy menu (menulist).
  menupopup
  progressbar
  Element jest stylizowany jak pasek postępu (progress bar).
  radio
  Element jest stylizowany jak przycisk typu radio (radio button), uwzględniając tylko stan bieżący (actual) przycisku radio.
  radio-container
  Element jest rysowany jak kontener przycisku radio, który może zawierać efekt podświetlanego tła pod określoną platformą. Zazwyczaj powinien zawierać etykietę (label) oraz przycisk radio.
  radio-small
  resizer
  scrollbar
  scrollbarbutton-down
  scrollbarbutton-left
  scrollbarbutton-right
  scrollbarbutton-up
  scrollbartrack-horizontal
  scrollbartrack-vertical
  separator
  statusbar
  tab
  tab-left-edge
  tabpanels
  textfield
  toolbar
  toolbarbutton
  toolbox
  tooltip
  treeheadercell
  treeheadersortarrow
  treeitem
  treetwisty
  treetwistyopen
  treeview
  window

  Przykłady

  .exampleone {
  	-moz-appearance: toolbarbutton;
  }
  

  Notatki

  Ta własność jest często używana w arkuszach stylów XUL do projektowania zwyczajnych dla platformy widżetów oraz w implementacjach XBL widżetów, które pochodzą z platformy mozilla.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Witia, Rev, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,