:first-of-type

La pseudo-class CSS :first-of-type representa el primer element d'aquest tipus entre un grup d'elements germans.

/* Selecciona qualsevol <p> que sigui el primer element d'aquest tipus entre els seus germans */
p:first-of-type {
  color: red;
}

Nota: Com es va definir originalment, l'element seleccionat havia de tenir un pare. A partir dels Selectores Nivell 4, això ja no és necessari.

Sintaxi

:first-of-type

Exemples

Disseny del primer paràgraf

HTML

<h2>Heading</h2>
<p>Paragraph 1</p>
<p>Paragraph 2</p>

CSS

p:first-of-type {
  color: red;
  font-style: italic;
}

Resultat

Elements niats

Aquest exemple mostra com es poden orientar els elements niats. Tingueu en compte que el selector universal (*) està implicat quan no s'escriu cap selector senzill.

HTML

<article>
  <div>This `div` is first!</div>
  <div>This <span>nested `span` is first</span>!</div>
  <div>This <em>nested `em` is first</em>, but this <em>nested `em` is last</em>!</div>
  <div>This <span>nested `span` gets styled</span>!</div>
  <b>This `b` qualifies!</b>
  <div>This is the final `div`.</div>
</article>

CSS

article :first-of-type {
  background-color: pink;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
Selectors Level 4
The definition of ':first-of-type' in that specification.
Working Draft No es requereix que els elements coincidents tinguin un pare.
Selectors Level 3
The definition of ':first-of-type' in that specification.
Recommendation Definició inicial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 3.5 (1.9.1) 9.0 9.5 3.2
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1.9.1) 9.0 10.0 3.2

Vegeu també