MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

:enabled

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La  pseudo-classe CSS :enabled representa qualsevol element habilitat. Un element està habilitat si pot ser activat (per exemple seleccionat, fent clic en o acceptar l'entrada de text) o acceptar el focus. L'element també té un estat deshabilitat, en el qual no es pot activar o acceptar el focus.

Sintaxi

:enabled { style properties }

Exemple

A continuació farà que el color del text sigui d'un to verd mitjà quan estigui habilitat, i un to gris quan estigui deshabilitat. Això permet la retroalimentació a l'usuari de quins són els elements interactuables o no.

El següent HTML...

  <form action="url_of_form">
   <label for="FirstField">First field (enabled):</label> <input type="text" id="FirstField" value="Lorem"><br />
   <label for="SecondField">Second field (disabled):</label> <input type="text" id="SecondField" value="Ipsum" disabled="disabled"><br />
   <input type="button" value="Submit" />
  </form>
 

... utilitzat amb aquest CSS...

input:enabled {
 color: #22AA22;
}
input:disabled {
 color: #D9D9D9;
}
 

... donarà com a resultat:

Recordeu que el color del text en el botó és també verd, ja que el botó també està habilitat.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':enabled' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':enabled' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte HTML i els formularis.
Selectors Level 4
The definition of ':enabled' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':enabled' in that specification.
Candidate Recommendation Enllaç a Selectors Level 3.
Selectors Level 3
The definition of ':enabled' in that specification.
Recommendation Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.0 3.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 1.0 (1) 9.0 9.5 3.1

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,