font-family

Podsumowanie

font-family dopuszcza uszeregowaną pod względem ważności listę nazw rodzin czcionek oraz/lub nazwy rodzajów czcionek do zdefiniowania dla wybranego elementu. W przeciwieństwie do większości innych własności CSS, wartości są oddzielone przecinkiem, by wskazywały, że są alternatywami.

Wartość początkowadepends on user agent
Stosowana dowszystkich elementów. It also applies to ::first-letter and ::first-line (en-US).
Dziedziczonatak
Wartość wyliczonajako określone
Animation typediscrete

Składnia

font-family: <family-or-generic-name> [, <family-or-generic-name>]* | inherit

Wartości

<family-generic-name>
jest jedną z wartości <family-name> lub <generic-family>
family-name 
Nazwa rodziny czcionek. Na przykład: "Times" i "Helvetica" są rodzinami czcionek. Nazwy rodziny czcionek, zawierające białe znaki, powinny być ujęte w cudzysłowy.
generic-family 
Zdefiniowane są następujące rodzaje czcionek: serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace. Nazwy rodzajów są słowami kluczowymi i nie muszą być brane w cudzysłowy.

Przykłady

Zobacz przykład

body { font-family: "Gill Sans Extrabold", Helvetica, sans-serif }

.receipt { font-family: Courier, "Lucida Console", monospace }

Uwagi

Powinieneś zawsze określić nazwę rodzaju jako ostatnią wartość we własności font-family.

Własność font-family wyszczególnia listę czcionek, od najwyższego priorytetu do najniższego. Wybór czcionki nie kończy się po prostu, gdy pierwsza z wymienionych czcionek jest w systemie użytkownika. Wybór czcionki odbywa się raczej jako jeden znak naraz, zatem, jeśli dostępna czcionka nie ma glifu (matrycy), który może wyświetlić potrzebny znak, wypróbowywana jest kolejna dostępna czcionka.

Jeśli dla czcionki dostępne są tylko niektóre własności styles, variants lub sizes, mogą one również wpływać na to, które rodziny czcionek zostaną wybrane.

Specyfikacje