:after

Podsumowanie

Tworzy pseudoelement, który staje się ostatnim dzieckiem danego elementu. Zazwyczaj używany jest do wprowadzania kosmetycznych zmian danego elementu. Domyślnie element wstawiany jest inline.

Składnia

/* składnia CSS2 */ selektor:after { własności }
/* składnia CSS3 */ selektor::after { własności }

Zapis ::aft​er został wprowadzony w CSS 3 w celu ustanowienia różnicy pomiędzy pseudo klasami, a pseudo elementami. Przeglądarki akceptują również notację :after wprowadzoną w CSS 2.

Przykłady

Prosty przykład

<html>
  <body>
    <p>akapit</p>
  </body>
</html>
p:after {
  content: 'Koniec';
  display: block;
  margin-top: 3em;
}

body:after { content: 'Koniec dokumentu'; }

Notatki

Elementy wstawiane do dokumentu poprzez :after nie są widziane w drzewie dokumentu.

Specyfikacje

Zobacz także