MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Sumari

La pseudo-classe CSS :visited permet seleccionar només els vincles que s'han visitat. Aquest estil pot ser anul·lat per qualsevol altre pseudo-classe relacionada amb l'enllaç, aixó és :link, :hover i :active, que apareixen en les regles següents. Per tal de donar l'estil adecuat els enllaços, cal posar la regla :visited després de la regla :link, però abans que unes altres, que estan definides en l'ordre LVHA: :link:visited:hover:active.

Nota: Per raons de privacitat, els navegadors limitan estrictament els estils que es poden aplicar utilitzant un element seleccionat per aquesta pseudo-classe: Només color, background-color, border-color, border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color, outline-color, column-rule-color, fill i stroke. Tingueu en compte que el component alfa s'ignorarà: en canvi, s'utilitza el component alfa de la regla no visitada (excepte quan l'opacitat és 0, en aquest cas s'ignora tot el color i s'utilitza la regla no visitada ).

Encara que el color es pot canviar, el mètode getComputedStyle sempre correspondrà i retornarà el valor del color no visitat.

Per obtenir més informació sobre les limitacions i motivacions, consulteu Privacitat i el selector :visited.

Sintaxi

:visited { style properties }

Exemples

a:visited { color: #4b2f89; }
a:visited { background-color: white } 

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of ':visited' in that specification.
Living Standard  
Selectors Level 4
The definition of ':visited' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Sense canvis.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Aixecar la restricció només per aplicar-ho a l'element <a>. Deixeu que els navegadors restringeixin el seu comportament per raons de privacitat.
CSS Level 1
The definition of ':visited' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 3.5 3.5 1.0
Restriccions en les propietats CSS permeses en una declaració usant :visited 6 4.0 (2.0) 8 (or earlier) ? 5.0
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 1.0 (1.0) ? ? ?

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,