:target

La pseudo-class CSS :target representa un element únic (l'element destinació) amb un id que coincideix amb el fragment de l'URL.

/* Selecciona un element amb una ID que coincideixi amb el fragment de l'URL actual */
:target {
 border: 2px solid black;
}

Per exemple, la següent URL té un fragment (indicat pel signe #) que apunta a un element anomenat section2:

http://www.example.com/index.html#section2

El següent element es seleccionaria amb un selector :target quan l'URL actual fora igual a l'anterior:

<section id="section2">Example</section>

Sintaxi

:target

Exemples

Una taula de continguts

La pseudo-class :target es pot utilitzar per ressaltar la part d'una pàgina a la qual s'ha enllaçat des d'una taula de continguts.

HTML

<h3>Table of Contents</h3>
<ol>
 <li><a href="#p1">Jump to the first paragraph!</a></li>
 <li><a href="#p2">Jump to the second paragraph!</a></li>
 <li><a href="#nowhere">This link goes nowhere,
  because the target doesn't exist.</a></li>
</ol>

<h3>My Fun Article</h3>
<p id="p1">You can target <i>this paragraph</i> using a
 URL fragment. Click on the link above to try out!</p>
<p id="p2">This is <i>another paragraph</i>, also accessible
 from the links above. Isn't that delightful?</p>

CSS

p:target {
 background-color: gold;
}

/* Add a pseudo-element inside the target element */
p:target::before {
 font: 70% sans-serif;
 content: "►";
 color: limegreen;
 margin-right: .25em;
}

/* Style italic elements within the target element */
p:target i {
 color: red;
}

Resultat

Pur-CSS lightbox

Podeu utilitzar la pseudo-class :target per crear una caixa de llum ( lightbox) sense utilitzar JavaScript. Aquesta tècnica es basa en la capacitat dels enllaços d'ancoratge per apuntar a elements que estan inicialment ocults a la pàgina. Una vegada seleccionats, el CSS canvia el display perquè es mostrin.

Nota: Podeu obtenir una caixa de llum (lightbox) més completa en pur CSS, basat en la pseudo-class :target, disponible en GitHub (demo).

HTML

<ul>
 <li><a href="#example1">Open example #1</a></li>
 <li><a href="#example2">Open example #2</a></li>
</ul>

<div class="lightbox" id="example1">
 <figure>
  <a href="#" class="close"></a>
  <figcaption>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Donec felis enim, placerat id eleifend eu, semper vel sem.</figcaption>
 </figure>
</div>

<div class="lightbox" id="example2">
 <figure>
  <a href="#" class="close"></a>
  <figcaption>Cras risus odio, pharetra nec ultricies et,
   mollis ac augue. Nunc et diam quis sapien dignissim auctor.
   Quisque quis neque arcu, nec gravida magna.</figcaption>
 </figure>
</div>

CSS

/* Unopened lightbox */
.lightbox {
 display: none;
}

/* Opened lightbox */
.lightbox:target {
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}

/* Lightbox content */
.lightbox figcaption {
 width: 25rem;
 position: relative;
 padding: 1.5em;
 background-color: lightpink;
}

/* Close button */
.lightbox .close {
 position: relative;
 display: block;
}

.lightbox .close::after {
 right: -1rem;
 top: -1rem;
 width: 2rem;
 height: 2rem;
 position: absolute;
 display: flex;
 z-index: 1;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 background-color: black;
 border-radius: 50%;
 color: white;
 content: "×";
 cursor: pointer;
}

/* Lightbox overlay */
.lightbox .close::before {
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: fixed;
 background-color: rgba(0,0,0,.7);
 content: "";
 cursor: default;
}

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':target' in that specification.
Living Standard Defineix la semàntica específica d'HTML.
Selectors Level 4
The definition of ':target' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
Selectors Level 3
The definition of ':target' in that specification.
Recommendation Definició inicial.
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9 9.5 1.3
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.1 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 9.0 9.5 2.0

Vegeu també