:read-write

La pseudo-class CSS :read-write representa un element (com ara una entrada de text) que l'usuari pot editar.

/* Selecciona qualsevol element <input> que sigui editable Compatible amb Firefox amb un prefix */
input:-moz-read-write {
  background-color: #bbf;
}

/* Compatible amb Blink / WebKit / Edge sense un prefix */
input:read-write {
  background-color: #bbf;
}

Nota: Aquest selector no només selecciona el text <input> s; seleccionarà qualsevol element que l'usuari pugui editar, com ara un element <p> amb contenteditable establert en ell.

Sintaxi

:read-write

Exemple

HTML

<input type="text" value="Type whatever you want here.">
<input type="text" value="This is a read-only field." readonly>
<p>This is a normal paragraph.</p>
<p contenteditable="true">You can edit this paragraph!</p>

CSS

input { min-width: 25em; }
input:-moz-read-write { background: cyan; }
input:read-write { background: cyan; }

p:-moz-read-write { background: lightgray; }
p:read-write { background: lightgray; }
p[contenteditable="true"] { color: blue; }

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':read-write' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':read-write' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':read-write' in that specification.
Working Draft Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

Navegadors compatibles

BCD tables only load in the browser

Vegeu també